Jusek

Yrkesroller utmanas vid apotekets avreglering

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:31 CEST

”Alla vill sälja piller” är namnet på Sveriges bästa uppsats i personalvetenskap, skriven av Emma Otterström och Ida Nilsson, Sociologiska Institutionen vid vid Göteborgs universitet. De har undersökt hur avregleringen på den svenska apoteksmarknaden har förändrat famaceuternas roll.

-Avregleringen har gjort att famaceuter fått en delvis ny roll. Ett affärsmässigt och kommersiellt förhållningssätt har blivit viktigare. Farmaceuternas arbete utvärderas i ökade utsträckning utifrån kundrelaterade- och ekonomiska mått, säger Jörgen Hansson, ordförande i juryn.

Juryns motivering
”Uppsatsen har på ett intresseväckande sätt och med hög kvalitet fångat en situation i vilken omvärldsfaktorer direkt påverkar samspelet mellan affärsstrategi och HR-strategi. Med utgångspunkt från en studie av den nyligen genomförda avregleringen av apoteksbranschen drar författarna viktiga slutsatser för koppling mellan strukturella omvärldsförändringar som avreglering och medarbetares roller, motivation och kompetens. I det specifika fallet handlar det mycket om spänningen mellan en professionell identitet vilken ställs mot en marknadslogik. Vad händer när man försöker göra säljare av farmaceuterna vilka tidigare har varit experter och rådgivare inom sitt kunskapsområde? Mer övergripande ger uppsatsen insyn i det starka sambandet mellan medarbetares kompetens och motivation och affärsutveckling.”

Jusek och tidningen Personal & Ledarskap årliga pris för bästa personalvetaruppsats är ett sätt att belöna nytänkande och kreativa examensuppsatser bland personalvetarstudenter. Syftet är dels att öka intresset för personalvetarstudier på högskolenivå, dels att höja den akademiska kvaliteten på examensuppsatser samt uppmuntra och stödja fortsatta och fördjupande studier inom området. Priset är på 25 000 kronor

Kontakt:
Ida Nilsson, 0738-18 86 88
Emma Otterström, 0739-23 12 81
Jörgen Hansson, ordförande i juryn, 070-633 90 85
Christina Petri, projektledare på Jusek, 070-665 29 22

Uppsatsen finns på www.jusek.se/press

Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare.