Miljödepartementet

Yrkesutbildning krävs för att använda vissa bekämpningsmedel med glyfosat i trädgårdar

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 09:17 CEST

Regeringen har beslutat att fastställa Kemikalieinspektionens tidigare beslut om att användningen av vissa ogräsbekämpningsmedel som innehåller ämnet glyfosat kräver yrkesmässig behörighet.

Beslutet innebär att bekämpningsmedel som innehåller glyfosat och sprids med vattenkanna eller spruta endast får användas yrkesmässigt av den som har rätt utbildning. Någon sådan begränsning gäller inte för glyfosatpreparat som stryks direkt på ogräsplantor.

-Enskildas användning av vissa glyfosatprodukter i bland annat trädgårdar innebär en stor och onödig risk för förorening av bland annat grundvatten och brunnar. Genom att förena användningen med ett krav på yrkesbehörighet kan vi minska dessa problem, säger miljöminister Lena Sommestad.

Enskildas användning av glyfosatprodukter innebär att ämnet ofta överdoseras, eftersom effekten på ogräset är fördröjd. Dessutom förekommer olämplig användning av bekämpningsmedlen på ytor som asfalt, grusplaner och trädgårdsgångar som kan medföra läckage till grundvatten och brunnar. Ämnet kan också hamna i till exempel dagvatten och avlopp då spridningsutrustningen rengörs eller överbliven lösning hälls ut.

Kontakt
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08
e-post
Urban Boije af Gennäs
Departementssekreterare
08-405 24 19

Camilla Adolfsson
Rättssakkunnig
08-405 14 22

Helena Casabona
Departementssekreterare
08-405 22 01