Tysk-Svenska Handelskammaren

Yrkesutbildningsplatser lediga inom de flesta yrken i Tyskland

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2012 09:11 CEST

I Tyskland är situationen omvänd den i Sverige när det gäller ungdomsarbetslösheten. Efterfrågan på lärlingar till yrkesutbildningarna är stor från företagen. De tyska industri- och handelskamrarna, IHK, som sköter yrkessutbildningarna, har hittills i år fått in 190492 nya lärlingsavtal, 2 procent fler än föregående år. 

För västra Tyskland innebär det en ökning med 1,9 procent och för östra Tyskland 2,6 procent. Hans-Heinrich Driftmann, ordförande för tyska industri- och handelskammarorganisationen, kommenterar utvecklingen:

-Företagen agerar preventivt. Runt 50 procent av de nya avtalen brukar tecknas  före slutet på juni månad. På grund av bristen på kvalificerade sökanden har företagen förmodligen varit ute i god tid med att skriva under lärlingsavtal i år. 

Under första halvåret ökade antalet utbildningsplatser med sammanlagt 10500 platser. 

- Det finns utbildningsplatser kvar inom de flesta yrken, säger Driftmann. 30000 av alla platser går att hitta via den nya gemensamma portalen www.ihk-lehrstellenboerse.de. Framförallt sökanden till restaurang- och hotellbranschen samt  detaljhandeln är efterfrågande men även inom IT och administration. 

Tysk-Svenska Handelskammarens takorganisation DIHK med de regionala handelskamrarna IHK ansvarar för yrkesutbildningsplatserna i Tyskland.

Tysk-Svenska Handelskammaren är en medlemsorganisation med uppdrag att utveckla handeln mellan Sverige och Tyskland. Tysk-Svenska Handelskammaren hjälper  tyska och svenska företag att hitta varandra, göra affärer, etablera verksamhet samt stödja dem i verksamheten när de redan är på plats och bidrar på så sätt till att utveckla det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Tyskland.

Som en del av den tyska utlandshandelskammarorganisationen AHK har Tysk-Svenska Handelskammaren ett nära samarbete med de regionala handelskamrarna, IHK, i Tyskland, vilket ger handelskammaren ett brett kontaktnät och tillgång till tyska beslutsfattare. Även i Sverige samarbetar Tysk-Svenska Handelskammaren med regionala handelskamrar, kommuner och näringslivsorganisationer.