Ystads kommun

Ystad blir Fairtrade City-diplomerad den 15 december

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 06:00 CET

Efter ett inledande styrgruppsmöte i maj och ett antal aktiviteter sedan dess har Ystad förutsättningarna för att bli diplomerad Fairtrade City. Själva diplomeringen kommer att ske vid en ceremoni på Per Helsas gård i centrala Ystad den 15 december.

I slutet av maj 2013 träffades för första gången 16 medlemmar i den nytillsatta styrgruppen för Fairtrade City Ystad.  Styrgruppsmedlemmarna är kommunala tjänstemän och politiker, näringsidkare, chef för Citygruppen, styrelsemedlemmar i Världsbutiken, präst i Svenska kyrkan och utvecklingsledare på gymnasieskolan. 

-  Vi vill vara en kommun i tiden, som tar ansvar för att allt fler varor vi upphandlar och konsumerar har producerats på ett etiskt sätt – både socialt och miljömässigt, säger Kristina Strömbeck-Kardoud, Fairtrade City- samordnare för Ystads kommun

Att Fairtrade City-diplomeras innebär både att kommunen ska se över och öka sin etiska upphandling.  Dessutom ska det bli allt fler fairtrade-varor för varje år i Ystad. De kommer att finnas i dagligvaruhandeln, i butiker, på caféer, restauranger och på hotell.  

-  Det krävs att ett visst antal arbetsplatser, både inom det kommunala och det privata, som ska fika eller på annat sätt använda olika fairtrade-produkter, säger Kristina Strömbeck-Kardoud.

Förutom att använda dessa produkter i kommunen ska styrgruppen inom ett år efter diplomeringen genomföra minst fyra informationsinsatser som sätter etisk konsumtion i fokus.


Välkommen till diplomeringen av Fairtrade City Ystad!
Kommunstyrelsens ordförande, Kristina Bendz, Lars Rubin, präst i Svenska kyrkan och Annastina Tell-Forsselius, Världsbutiken, kommer att hålla tal. Fairtrade Sveriges Fairtrade City-representant, Nicklas Lind, diplomerar Ystad som Fairtrade City nummer 61 i Sverige.

Tid: söndagen den 15 december kl. 14.00

Plats: Per Helsas Julmarknad, Per Helsas gård, Besökaregränd 1-3, Ystad


Fakta:

·  Ett politiskt beslut togs 2011 om att Ystad skulle bli en Fairtrade City.

·  Ystads kommunfullmäktige beslutade i september 2013 om målen för den etiska konsumtionen (2014 ska 10 % av konsumtionen av bananer, kaffe och te vara fairtrade-märkta eller motsvarande,
2015 50 % och 2016 ska 100 % av ovanstående varor vara fairtrade-märkta).

·  Varje år görs en ny ansökan för att få fortsätta vara en Fairtrade City.

·  Fair Trade vill att människor som producerar fairtrade-/rättvisemärkta varor ska få en minimilön samt en premie för att kunna investera i lokalsamhället, t ex i utbildning, sjukvård eller vattentillgång. Barnarbete motverkas. Miljöhänsyn och ekologisk produktion premieras.


Mer information:
Kristina Strömbeck-Kardoud, Fairtrade City-samordnare Ystads kommun, 0709-47 70 12

Presskontakt:
Kristian Ördell, kommunikatör, Ystads kommun, 0709-47 79 80

Aktuell information www.ystad.se