Folkpartiet

Ystad och Österlen skulle drabbas särskilt hårt av ett nej till euron!

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2003 14:35 CEST

- Det vore absurt om Österlen skulle rösta nej till euron! Ystad och Österlen är närmast övertydliga exempel på en stad
och en region som skulle drabbas särskilt hårt av utanförskap och ett nej den 14 september.

Det sade Carl B Hamilton (fp), riksdagsledamot och professor
i nationalekonomi, vid en träff i helgen med företrädare för ja-partierna i Ystad. Ett 20-tal aktiva från olika ja-partier hade mött upp på café Bäckahästen för att lyssna på ekonomiska och politiska argument för varför just Ystad och Österlen bör säga ja till euron.

- Sedan euron infördes har handeln inom euroområdet ökat med 20-30% mer än den annars skulle ha gjort. Tänk vilken betydelse en sådan handelsökning skulle ha för hamnen i Ystad och för att skapa jobb och inkomster i hamnens och gränshandelns kringverksamheter! Polens och de baltiska staternas EU-inträde om 10 månader är också ett av de starkaste argumenten för ja till euron just i Ystad. Alla fyra länderna kommer sannolikt att ha infört euron som sin valuta senast 2010. Om Sverige skulle rösta nej drabbas vi av ett långvarigt eller evigt utanförskap med alla risker det innebär. Inte minst skulle euron underlätta möjligheter till en lönsam och därmed varaktig färjeförbindelsen mellan Ystad och Litauen.

- En sommardag som denna i Ystad är det så tydligt vilken betydelse de danska, tyska och polska turisterna har för butikshandeln i centrum och alla turistattraktionerna på Österlen. Euromedlemskapet skulle bli en konkret och positiv injektion i den lokala ekonomin och kunna blåsa mera liv i Österlenturismen till nytta för både gäster och bofasta, sa Carl B Hamilton. Ystad och dess innevånare är måna om att få hit kryssningsfartyg med turister från kontinenten. Självklart vore eurosamarbetet en positiv faktor för att få kryssningstrafik till Sverige och Ystad.

- Gränsregionerna har ännu större fördelar av euron än övriga Sverige. Därför hör vi sällan eller aldrig nej-sidan tala om euron och regioner som Tornedalen i norr och Skåne och Ystad i söder!

- Att rösta nej till euron när man bor i en gränsregion är att konkret välja bort en ökad handel, litet fler jobb och ökat inflytande, avslutade Carl B Hamilton (fp).