Nexus Group

Ystad väljer Nexus helhetslösning för multifunktionella ID-kort

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 08:00 CET

Alla elever och lärare på Ystad Gymnasium får ID-kort med foto som ska användas för visuell identifiering, dörröppning och lite längre fram även för bland annat betalning, utskrifter och boklån. “Nexus kunde presentera en enkel och praktisk kortlösning som fyller alla våra behov. Det är dessutom möjligt att använda lösningen i andra verksamheter i kommunen, för bland annat datorinloggning”, säger Lars-Inge Persson, utbildningschef i Ystads kommun.

Ystads kommuns enda kommunala gymnasieskola, Ystad Gymnasium, har 1 500 elever och 250 anställda.

“Med tanke på vad som händer i omvärlden har vi bestämt att vi ska ge alla på gymnasiet en fotolegitimation så att vi vet att de vi möter i korridoren verkligen ska vara på skolan. Det är prio ett för oss, men vi vill även kunna använda lösningen till alla möjliga andra saker, som exempelvis hantering av elevernas boklån och betalningar i skolkafeterian”, säger Lars-Inge Persson, utbildningschef för gymnasie- och vuxenutbildning i Ystads kommun.

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Groups helhetslösning för multifunktionella ID-kort – som består av identitets- och accesshanteringsmjukvaran Nexus PRIME, konsulthjälp samt fotostation, kortskrivare och kortämnen – ger Ystad kommun ett system som både klarar dagens och morgondagens krav.

“Till att börja med kommer bara Ystad Gymnasium använda lösningen, men det här är tänkt att vara ett kommunalt system. Det finns ett stort intresse från andra förvaltningar, bland annat för att använda lösningen för datorinloggning”, säger Mats Björklund, IT-koordinator på Ystad Gymnasium.

Nexus PRIMEs livscykelhantering gör det enkelt att skapa nya kort med tillhörande behörigheter, att förändra behörigheter och att ta bort behörigheter.

“Det här är jätteviktigt för oss. När någon slutar på skolan ska personens kort sluta fungera. Och det är en stor fördel att det är så smidigt att ändra behörigheter på korten, exempelvis för att ge en skadad elev möjlighet att åka hiss under tre veckor – i dag delar vi ut speciella hisstaggar som vi sedan måste se till att få tillbaka”, säger Mats Björklund.

Patrick Zangaro, säljansvarig för offentlig sektor på Nexus, ser Ystads beslut som ännu ett bevis på att Nexus förmåga att erbjuda helhetslösningar som innefattar både den fysiska och digitala världen snabbt blir allt viktigare.

“De fysiska och digital världarna håller på att smälta samman, och vi är en av väldigt få leverantörer som har djup kompetents inom båda delarna. Ingen av våra konkurrenter kunde erbjuda Ystad en lösning där det även går att slå på datorinloggning som bygger på säkerhetsmetoden public key infrastructure (PKI)”, säger Patrick Zangaro.


Om Ystads kommun och Ystad Gymnasium

Ystads kommun är en kommun i Skåne län med drygt 29 000 invånare. Det finns 10 tätorter i Ystads kommun, och Ystad är centralort. Kommunen gränsar till Simrishamns, Tomelilla, Sjöbo och Skurups kommuner.

Ystad Gymnasium är Ystads kommuns största gymnasieskola och den enda kommunala gymnasieskolan. Skolan ligger mitt i centrala Ystad och har 1 500 elever och 250 anställda.

Ystad Gymnasium erbjuder både teoretiska program och yrkesprogram, och har ett stort utbud av inriktningar och fördjupningar.


Om Nexus Group

Svenskägda Nexus Group är ett innovativt och snabbväxande produktbolag som utvecklaridentitets- och säkerhetslösningar. Nexus teknik hjälper organisationer att digitalisera sinaverksamheter på ett säkert sätt genom att skydda e-handel eller nätbank, hantera fysisk ochdigital åtkomst, säkra kommunikation mellan saker, skydda e-tjänster i offentlig sektor, tafram inloggnings- och passerkort, samt säkra inpassering.

Företaget har 300 anställda på 15 kontor i Europa, Indien och USA, samt ett globaltpartnernätverk. Nexus mission är att bidra till ett säkrare samhälle, och allt företaget ochdess anställda gör styrs av tre kärnvärden: we care, we innovate, we are committed.


Presskontakter

Carolen Ytander, CMO at Nexus.
carolen.ytander@nexusgroup.com
+46 729 74 34 61

Patrick Zangaro, säljansvarig för offentlig sektor på Nexus.
patrick.zangaro@nexusgroup.com
+46 723 82 58 40


Press pictures

Carolen Ytander

Patrick Zangaro

Om Nexus Group

Svenskägda Nexus Groupär ett innovativt och snabbväxande produktbolag som utvecklar identitets- och säkerhetslösningar. Vår teknik hjälper organisationer att digitalisera sina verksamheter på ett säkert sätt genom att: skydda e-handel eller nätbank, hantera fysisk och digital åtkomst, säkra kommunikation mellan saker, skydda e-tjänster i offentlig sektor, ta fram inloggnings- och passerkort, samt säkra inpassering.

Att skapa, hantera och använda identiteter är själva fundamentet för all säkerhet, både fysisk och digital. Vi har gjort identiteterna pålitliga för människor, mjukvaror och saker ända sedan 1984, och vår teknik är i dag betrodd av en lång rad organisationer och 100 miljoner slutanvändare runt om i världen. Vi är 300 medarbetare på 15 kontor i Europa, Indien och USA, och har ett globalt partnernätverk.

Nexus mission är att bidra till ett säkrare samhälle, och allt vi gör styrs av våra kärnvärden: we care, we innovate, we are committed.