Dyslexiförbundet FMLS

Ytterbergs utredning avslöjar revorna i fasaden

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 18:10 CET

– Skall bristande tillgänglighet ute i samhället betraktas som diskriminering?
– Ja, svarar utredaren Hans Ytterberg och en samlad handikapprörelse inklusive Dyslexiförbundet FMLS håller med.
Majoriteten i Sveriges kommuner och landsting (s, m, fp och c) och Svenskt Näringsliv har dock en annan uppfattning och motsätter sig den uppfattningen – inte av ideologiska skäl utan av rädsla för de ekonomiska konsekvenserna.

Ytterberg för fram att hans förslag egentligen inte är något nytt, utan endast en tolkning av de lagar vi redan har, exempelvis plan- och bygglagen och Sveriges ratificering av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. På detta sätt fungerar utredningen som en påvisare på de revor i fasaden som finns, trots allt fagert tal som kommer till uttryck i redan gällande lagstiftning. Dyslexiförbundet instämmer i detta.

Dyslexiförbundet är mycket nöjt med den öppning utredningen ger beträffande tillgängligheten i skolan. Här ser vi nu en reell möjlighet till att undervisningen i skolan – läromedel mm – äntligen blir tillgänglig i ett brett perspektiv.

Förbundet för även fram uppfattningen att tillgänglighet till information inte endast skall omfatta tekniska lösningar, utan även språklig begriplighet, inläst material, lättläst och undvikande av onödig engelska.

Slutligen fäster Dyslexiförbundet i sitt remissvar uppmärksamheten på att tyvärr omfattar inte diskrimineringslagen viktiga samhällsområden som det politiska livet, rättsväsendet och samhällsinformation som inte är tjänster. Detta är ett allvarligt för hinder för alla personer med olika kommunikationsvårigheter.
– Det återstår en del att göra.