Dataföreningen i Sverige

Ytterligare 10 kommuner får eMedarbetare

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2012 16:07 CET

Sambruk och DF Certifiering (DFC) fortsätter satsa på kompetenssäkring av IT-användare. Under andra halvåret 2011 har Hudiksvall, Karlstad, Kristinehamn, Lycksele, Nordanstig, Ronneby, Storfors, Storuman, Strömstad och Trelleborg valt eMedarbetaren. Under första halvåret 2012 kommer medarbetare i 10 nya Sambrukskommuner få chansen att bli eMedarbetare.

Dataföreningen är av uppfattningen att anställda inom olika organisation lägger ca 20 - 50 minuter på att lösa enkla kompetensrelaterade IT-problem rörande t.ex. filhantering och utskrifter – varje dag. Detta representerar en stor dold kostnad i många verksamheter eftersom det inte enbart är den enskilda individens produktivitet som försämras, utan även kollegors tid tas i anspråk för att besvara frågor och hjälpa till.

Som ett led i att minska denna kostnad och samtidigt öka den interna och externa effektiviteten, har Sambruk återigen träffat överenskommelse med DFC, och med teknisk leverantör Libendo Education, att erbjuda medlemskommunerna följande två produkter till förmånliga villkor:

eMedarbetaren Bas: kompetenssäkring av baskunskaper inom IT, med fokus på operativsystem, filhantering, ordbehandling och e-post, som används på arbetsplatsen.

eMedborgaren: utbildning med fokus på viktiga e-tjänster i samhället.

Sedan tidigare har Göteborgs Stad som första kommun i Sverige använt eMedarbetaren för att säkerställa en grundläggande IT-kompetensnivå för 23.500 anställda

”Med tanke på resultaten i Göteborg, och nu även från pilotprojekt i ett antal kommuner borde många fler satsa på aktiv fortbildning i användning av IT för alla sina anställda. Det är mycket glädjande att se att de goda resultaten håller i sig” säger Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman på Sambruk. ”Dessutom ser vi att denna satsning passar väl in i den kampanj för digital delaktighet för alla svenskar – DigiDel2013, som Sambruk är engagerad i. Samarbetet med DFC är ett mycket bra sätt för Sambruks medlemmar att genomföra detta i praktiken.”

Vinsterna med en säkerställd IT-kompetensnivå är många menar bl.a. Curt Blomkvist, IT-strateg i Hudiksvalls Kommun. ”Vi står inför ett skifte av såväl operativsystem som Office-paket, samtidigt som IT-användandet blir en allt större del av medarbetarnas vardag. Lägg därtill att IT-användandet ständigt når nya grupper av användare, t.ex. inom omsorgen så är det lätt att förstå värdet av en gemensam kompetensmässig bas att stå på.

Rent konkret hoppas vi kunna minska tiden som läggs på kompetensrelaterade IT-problem med 5-10 minuter per medarbetare och dag. Vi kommer att gå igång med vår breddsatsning i april”.

”Kompetenssäkring och produktivitetsökning står högt på dagordningen i många organisationer” säger Svante Lundqvist, VD DFC. ”Just nu uppgraderar många verksamheter till nya operativsystem och nya produktivitetshöjande programvaror och hjälpmedel. Då är det extra viktigt att säkerhetsställa att alla anställda har en grundläggande IT- kompetens”.

För ytterligare information kontakta:

Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman
Telefon: +46 703 14 11 92
E-mail: claes-olof.olsson@sambruk.se

Mer om Sambruk finns på www.sambruk.se

Curt Blomkvist, IT-strateg Hudiksvalls Kommun
Telefon: +46 650 192 67
E-mail: curt.blomkvist@hudiksvall.se

Mer information om Hudiksvalls Kommun finns på www.hudiksvall.se

Svante Lundqvist, VD, DF Certifiering AB
Telefon:+46 705 68 89 30
E-mail: svante.lundqvist@dfs.se

Mer om DF Certifiering finns på www.dfcertifiering.se

Dataföreningen är en oberoende intresseorganisation för yrkesverksamma inom IT-området och IT-relaterade områden. Antalet medlemmar är cirka 20 000. Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet. Dataföreningen har tre dotterbolag, vars verksamheter är inriktade på kompetensutveckling: DF Certifiering, DF Kompetens samt Dataföreningen i Sverige Service AB.