Hälsans nya verktyg

Ytterligare 18 miljoner till regionen - för satsning på tillväxt inom hembaserad vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2011 09:22 CET

I går kom beskedet att den östgötska tillväxtsatsningen, Hälsans nya verktyg, får fortsatt finansiering från det statliga tillväxtverket Vinnova i tre år. Med sex miljoner kronor per år skapas förutsättningar att ta nästa steg för Östergötland att bli centrum för effektiv vård och omsorg i hemmet. Pengarna kommer i första hand att satsas på hjärtsvikts- och diabetespatienter samt lösningar som motverkar ensamhet hos äldre.

Genom Hälsans nya verktyg satsar Östergötland på att bli ett europeiskt centrum för effektiv vård och omsorg i hemmet. Sedan 2005 har Vinnova satsat sex miljoner per år på klusterverksamheten och nu får man alltså finansiering i ytterligare tre år. Tillsammans med regionens egen finansiering från Linköpings och Norrköpings kommun, Linköpings universitet och Landstinget, innebär detta en satsning på närmare 40 miljoner kronor de kommande tre åren.

– Det känns jättebra och betyder att Vinnova gjort bedömningen att vår region har de rätta förutsättningarna i form av hög kvalitet på forskning, förmåga till kommersialisering och fungerande processer. Nu kan vi intensifiera arbetet med att utveckla framtidens lösningar inom hembaserad vård och omsorg, säger Margareta Josefsson, tf vd för Hälsans nya verktyg.

Kroniska folksjukdomar och aktivt åldrande

De kommande tre åren kommer Hälsans nya verktyg att driva på utvecklingen av tekniska lösningar som underlättar för personer med kroniska folksjukdomar, som hjärtsvikt och diabetes. Man kommer också att jobba för att vår region ska bli ett internationellt kunskapscentrum kring äldre människors möjlighet att vara fortsatt aktiva för att motverka ensamhet och isolering.

– I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar behovet av vård och omsorg, samtidigt som resurserna minskar. Det här är en samhällsutmaning som gäller hela västvärlden. Vår region har fantastiska tillgångar i form av forskning och kunskap inom just de områden vi valt att fokusera kring. Nu gäller det att samla krafterna och skapa kommersiellt gångbara produkter och tjänster, säger Margareta Josefsson.

Fyller samhällsbehov

Efterfrågan på innovativa lösningar inom vård- och omsorgssektorn är hög och Hälsans nya verktyg har under åren bidragit till flera innovationsframgångar.

– Vi kan se att vår verksamhet skapat både arbetstillfällen och tillväxt. Det finns få saker som är så inspirerande som att vara med i processen från idé till färdig lösning, inte minst när det handlar om att fylla ett samhällsbehov, avslutar Margareta.

För ytterligare information kontakta:

Margareta Josefsson, tf VD Hälsans nya verktyg

0705-90 02 19

margareta.josefsson@halsansnyaverktyg.se

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Hälsans nya verktyg ska driva på innovation för effektivare vård, omsorg och ökat oberoende – med hemmet som bas.