Sveriges Kommuner och Landsting

Ytterligare 40 miljoner till hållbar jämställdhet

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 14:34 CET

41 kommuner, landsting, regioner, regionförbund och samverkansorgan får pengar för att utveckla jämställdheten i sina verksamheter. Det beslutade Sveriges Kommuner och Landstings styrelse på fredagen.

145-miljonerssatsningen ska leda till konkreta och varaktiga förbättringar i kommunernas och landstingens verksamheter. Servicen ska vara likvärdig, oavsett vilket kön medborgaren har.

– Intresset för programmet har överträffat SKL:s och regeringens redan högt ställda förväntningar. I den här omgången har vi fått ansökningar för över 80 miljoner kronor. Egentligen hade vi 20 miljoner kvar i sista fördelningsomgången men häromveckan beslutade regeringen att skjuta till ytterligare medel vilket betyder att vi nu kan dela ut 40 miljoner till verksamhetsutveckling i kommuner och landsting, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Det största bidraget i denna omgång har gått till Landstinget Gävleborg, 2,2 miljoner kronor. Pengarna ska användas till jämställdhetsutbildningar och till ett verktyg som ska kvalitetssäkra policy- och styrdokument. Jämställdhetsutbildningarna riktar sig till landstingets förtroendevalda, utvalda chefer och andra nyckelpersoner. Syftet är att kunna erbjuda medborgarna likvärdig vård och medborgarservice.

Även Sveriges Kommuner och Landsting får del av pengarna, detta för att bättre kunna stödja medlemmarna i jämställdhetsarbetet.

Hela listan på beviljade ansökningar bifogas.

Läs mer om SKL:s jämställdhetsarbete här.

För mer information: Bengt Nilsson, Informatör, Program för hållbar jämställdhet, avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08- 452 79 77, mobil: 076-762 77 78, e-post: bengt.nilsson@skl.se, Programchef Marie Trollvik Tfn 08-452 77 65, mobil: 070-641 77 65, e-post: marie.trollvik@skl.se

Pressjour: 08 -452 7101

Bifogade filer:
Beviljade medel 11 december 2009 (.pdf)