Lunds universitet

Ytterligare 89 miljoner till förbränningsforskning

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 12:52 CET

Motorer som kombinerar det bästa från diesel- och bensinmotorerna. Sådana utvecklar Bengt Johansson, professor i förbränningsmotorer vid Lunds Tekniska Högskola. Nu får han och hans kollegor inom kompetenscentrumet Förbränningsprocesser, KCFP, 89 miljoner kronor från Energimyndigheten, industrin och universitetet för att fortsätta sin forskning.

– Vi har redan lyckats göra en motor med femtio procent bättre verkningsgrad än dagens bensinmotorer.  Med den kommer man då en och en halv mil, istället för bara en mil, på samma mängd bränsle, berättar Bengt Johansson.

Forskarna kommer att anpassa dieselmotorer för att klara olika typer av biobränslen, men även olika typer av bensin. Amerikanska oljebolaget Chevron är ett av företagen som är med i projektet.

– Företaget vill veta vilka kraven blir på morgondagens bränsle. Vi har redan upptäckt att man kan köra längre på ”dålig” bensin och diesel, alltså bränsle med lägre oktan- respektive cetantal! Det visste man inte tidigare. Det är goda nyheter för både företag och konsument, eftersom sådant drivmedel är billigare att framställa och också släpper ut mindre koldioxid vid tillverkningen, förklarar Bengt Johansson.

Hälften av pengarna inom KCFP kommer att gå till lågtemperaturförbränning som enligt Bengt Johansson plockar det bästa från diesel- och bensinmotorn.

– Jämfört med bensinmotorn har dieselmotorerna redan en ganska bra verkningsgrad. Men dieselmotorn är en riktig snuskpelle. De släpper ut mycket kväveoxider som bildar smog och retar lungorna och en hel del partiklar som också är farliga för oss, säger Bengt Johansson.

Bensinmotorn, däremot, kan till och med rena luften! Däremot måste den bli effektivare, eller få upp verkningsgraden, för att spara drivmedel och få ner koldioxidutsläppen. Verkningsgraden är ett mått på hur mycket av bränslets energi som kan omvandlas till nyttigt arbete. Idag är den 35 procent jämfört med dieselmotorns 50 procent.

Med lågtemperaturförbränning släpper man ut flera tusen gånger lägre halter av kväveoxider. Även partikelutsläppen minskar samtidigt som motorns verkningsgrad ökar, från dielsens femtio procent till lågtemperaturförbränningsmotorns 57 procent.

Förbränningsforskningen vid LTH håller världsklass och så sent som för två veckor sedan beviljades 60 miljoner till forskningscentrat Cecost, Centre for Combustion Science and Technology, som använder laserdiagnostik för att studera förbränningsförlopp.

– Cecost utvecklar ny mätteknik för modellering. Vi på KCFP använder mättekniken och anpassar förbränningen för att få så hög verkningsgrad som möjligt, säger Bengt Johansson.

Det här är företagen som är med i projektet: Volvo Cars, Volvo Powertrain, Volvo Penta, Scania, Saab, Wärtsilä (Finland), Toyota (Japan), Caterpillar (USA), Chevron (USA), och ett antal små leverantörsföretag som Cargine, Finnveden samt Svenskt Gastekniskt Centrum.

För mer info, kontakta Bengt Johansson professor, Förbränningsmotorer, Lunds Tekniska Högskola, 046-222 85 23, 070-33 28 523, 046-13 63 38, Bengt.Johansson@energy.lth.se

Bild på Bengt Johansson bifogas (fotograf: Mats Nygren).