Högsbo Sisjö Företagarförening

Ytterligare arbetstillfällen till Högsbo-Sisjön

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 11:43 CEST

Kontorshotellet Arkipelagen bygger ut igen. Idag den 19 augusti utökar Arkipelagen med 25 nya rum och befäster sin ställning som Sveriges största kontorshotell . – Det är lätt att  få intrycket att arbetsmarknaden inte utvecklas när man hör den offentliga debatten, säger Daniel Carlsson, VD på Arkipelagen. Men efterfrågan på nya kontor här i Sisjön fortsätter och vi har underlag för att utöka. Efter denna expansion kommer det finnas 225 rum tillgängliga för hyresgäster.

Sisjöns handels och företagarområde är attraktivt för företag.  – Det är en positiv anda i området och en tro på framtiden. Säger Daniel Carlsson. Många befintliga företag vill utvecklas och nya vill etablera sig här. Det är glädjande både för oss och arbetsmarknaden, menar Daniel Carlsson. 

Mer info  www.arkipelagen.com  www.hogsbosisjo.se

Vd Arkipelagen Daniel Carlsson  0708-360318  daniel.carlsson@arkipelagen.com

Kanslichef Per Axel Andrén  tel 031 24 64 eller 0708 938992  info@hogsbosisjo.se


Fakta Högsbo-Sisjö Företagarförening: Kansliet finns på Arkipelagens kontorshotell i Sisjön. Föreningen har ca 400 medlemmar och syftar till att öka samarbetet och affärsnätverken mellan företagen i området. Här finns mer än 1000 företag i fler än 200 branscher. Här arbetar dagligen omkring 20.000 personer och området expanderar fortlöpande. Föreningen driver ett flertal verksamheter i företagens intresse, exempelvis Hälsa & Motion.

,