Lemontree Enterprise Solutions AB

Ytterligare en myndighet valde Lemontree och eGo

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 08:10 CEST

En helhetslösning för modern e-förvaltning och gedigen erfarenhet av offentlig verksamhet var avgörande kriterier när myndigheten valde Lemontrees lösning eGo.

Myndigheten har som uppgift att fördela ekonomiskt bidrag till de som är berättigade. Förutom att hantera stora volymer av ansökningarna effektivt är myndigheten ett expertorgan och har en samordnande roll för sina intressenter.

Myndigheten står inför uppgiften att effektivisera sin ärendehantering, diarieföring, arkivredovisning och arkivering. Regulatoriska krav ska uppfyllas samtidigt som verksamheten ska effektiviseras, såväl internt och externt.

”Vi hade svårt att överblicka hur vi skulle gå tillväga för att uppfylla Riksarkivets föreskrifter och samtidigt införa modern teknik för e-förvaltning. eGo ger oss inte bara den tekniska lösningen utan även ett tillvägagångssätt för införandet”, säger en anställd vid myndigheten.

eGo är en helhetslösning för modern e-förvaltning som kan levereras som tjänst i molnet eller installeras för drift i egen regi. Lemontree levererar eGo i samarbete med bland annat Software Innovation och Inera.

För ytterligare information:
Thomas Martinsson, vd och grundare på Lemontree, +46 704 401 481, thomas.martinsson@lemontree.se

Om Lemontree

Lemontree levererar IT lösningar för integrerad och automatiserad informationshantering för att förbättra våra kunders verksamhet. Vi hjälper våra kunder att nå resultat genom att förenkla
det som är svårt och ta bort det som tar tid.
Lemontrees framgång är starkt förknippad med vår kompetens och förmåga att skapa färdiga lösningar baserade på ledande produkter från våra partners. Lemontrees kunder finns främst bland
teleoperatörer, offentlig sektor, bank och försäkring i Sverige och Norge.

Vårt varumärke är viljan och förmågan att anstränga oss utöver det vanliga. Vårt snabbt ökande antal kunder och personal är beviset för att vår blandning av strategi, teknik och engagemang är skillnaden som gör skillnaden. Lemontree är ett Gasellföretag och har sedan 2010 den högsta kreditratingen AAA. Fler än 100 engagerade medarbetare jobbar på våra kontor i Stockholm och Oslo. Besök www.lemontree.se för mer information.