AU Holding AB

Ytterligare ett sjukhus i Kina kund hos Alldental

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 11:16 CEST

(Aktietorget: AUH)

"Beijing Stomatological Hospital, Capital Medical University" har beslutat att börja använda Alldentals legeringar. Sjukhuset har genomfört en första beställning från Alldentals dotterbolag i Kina.

Beijing Stomatological Hospital, Capital Medical University är stora konsumenter av ädelmetall legeringar och en viktig kund för Alldental. Att ännu ett stort sjukhus i Kina nu är redo att använda Alldentals produkter vittnar om bolagets starka tillväxt på den kinesiska marknaden.

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental
Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd
Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering
Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)
Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)
Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

AU Holding: Pressmeddelande den 27 augusti 2007