Härjedalens kommun

Ytterligare ett steg i Kinasamarbetet

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:12 CET

NBE Sweden AB styrelse har vid sitt styrelsemöte den 7 februari 2007 i Beijing, Kina, diskuterat, som ett andra steg efter pågående förstudie av ett Bioenergikombinat i Härjedalen, att inleda försöksverksamhet.
Försöksverksamheten omfattar dels en testanläggning i industriell skala för försök och utvärdering av delar i processen att tillverka etanol och dels ett försöksväxthus där förutsättningarna för storskalig växthusodling i Sveg ska testas.
Styrelsen har ställt sig positiv till förslaget och uppdragit till VD att utarbeta ett detaljerat beslutsunderlag. Frågan kommet att beslutas vid nästa styrelsemöte som planeras till månadsskiftet mars/april 2007.

Frågor besvaras av Robert Taflin, VD och styrelseledamot NBE Sweden AB, tel 070-669 09 75 och Lennart Olsson, kommunalråd Härjedalens Kommun, tel 070-224 40 04.

NBE Sweden AB, som ägs av National Bio Energy Co, Dragon Power Co, Härjedalens Miljöbränsle AB och Härjedalens Kommun, planerar att bygga ett biobränslekombinat i Härjedalen baserat på förnyelsebar lokal skogsråvara. Kombinatet som är det första i sitt slag är sammansatt av pellets- och brikettfabrik, etanolfabrik, kraftvärmeverk och växthus.