SAS Institute

Ytterligare ett stort försäkringsbolag väljer Solvens II-lösning från SAS Institute

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 14:06 CEST

SEB:s livdivision utser en ny leverantör till kritiska delar av sitt Solvens II-program. SAS Institute kommer att leverera en systemlösning för att hantera hela rapporteringsprocessen i enlighet med det kommande regelverket.

SAS Institutes mjukvara möjliggör effektiv, automatiserad rapportering och ger kunderna möjlighet att fokusera på sitt arbete med risker, resultat och kapital. Lösningen minskar ofta behovet av IT-utveckling inom ramen för kundernas Solvency II-program.

Ett försäkringsbolags införande av processer och systemstöd för Solvens II är en omfattande uppgift med höga kvalitetskrav och en snäv tidsplan på grund av regelverken som fortfarande förändras. I dagsläget har över 30 försäkringsbolag i Europa valt att satsa på SAS Institutes lösning för automatiserad rapportering med spårbarhet och möjlighet att vid behov återskapa utförda beräkningar och rapporter i enlighet med det nya EU-direktivet.

– Det är roligt att välkomna SEB:s livförsäkringsverksamhet till den växande skaran av bolag som väljer SAS Risk Management for Insurance för sitt Solvens II-arbete. Vi är särskilt stolta över att vinna deras förtroende då de inte har någon tidigare erfarenhet av SAS Institute inom divisionen och vår lösning har granskats grundligt innan vi valdes som det bästa alternativet, säger Sebastian Schattauer, kundansvarigför SEB på SAS Institute Sweden.

Solvens II-direktivet (2009/138/EG) är ett EU-direktiv som styr regelverket för försäkringsverksamhet. Detta gäller främst mängden kapital som försäkringsbolag i Europa måste hålla för att minska risken för obestånd. Direktivet är planerat att träda i kraft den 1 januari 2014. Med Solvens II-direktivet införs ett nytt ramverk där bördan av lagstadgad och komplex rapportering fått stor uppmärksamhet bland försäkringsbolagen inom EU.

För mer information, kontakta:

Jenny Huzell, marknadschef, SAS Institute


Tel: 08-522 170 40
 E-post: jenny.huzell@swe.sas.com 

Om SAS Institute

SAS Institute är ledande på beslutsstöd med avancerad analys. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsatte 2011 2,72 miljarder dollar i 127 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort 50 000 kundinstallationer, bland annat i 93 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag cirka 130 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer.