Moretime Group

Ytterligare förlängning av teckningstid Moretime

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 13:41 CEST

Ytterligare förlängning av teckningstid Moretime

Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ) (”Moretime”) har beslutat att förlänga teckningstiden till den 20 maj 2016, bl a mot bakgrund av utkomsten av de förhandlingar som pågått med en strategisk investerare och borgenärer.

Moretime ingick den 28 mars 2016 en avsiktsförklaring med en nordisk aktör inom IT och Redovisning avseende en investering på ca 10 Mkr i bolaget (se informationsmemorandum sid 6 för mer information).

Under april har förhandlingar med investeraren fortgått, bl a avseende hur den aviserade anpassningen av koncernstrukturen skall gå till. Den 11 april erhöll Moretime 2,5 Mkr i ett brygglån från investeraren.

Förhandlingarna är nu inne i ett slutskede och utkomsten är att anpassningen av koncernstrukturen görs redan nu genom en försäljning av en del av Moretimes verksamhet till investeraren. Samtidigt tillskjuter investeraren kapital i form av ett lån med en option att konvertera till aktier. Detta tillvägagångssätt innebär att den planerade riktade emissionen på drygt 28 miljoner aktier inte genomförs.

Det är styrelsens uppfattning att denna struktur på transaktionen innebär en rad fördelar:

Ytterligare anpassning av koncernstruktur blir inte nödvändig

Moretime tillförs 10 Mkr utan en initial utspädning för befintliga aktieägare

En betydande del av den framtida ackordslikviden säkerställs

Transaktionen synliggör en del av det substansvärde som finns i Moretime

Moretimes renodling mot en digital affär blir ännu tydligare

Moretime får en stark och långsiktig partner inom redovisning och rådgivning

Moretime planerar att i god tid innan den 20 maj offentliggöra ett tilläggsmemorandum som närmare beskriver innebörden och konsekvenserna av avtalet med investeraren.

Den pågående Emissionen är villkorad av att ackordsuppgörelse sker. Förhandling med borgenärer har påbörjats och förutsättningarna för ett ackord bedöms som mycket goda. Ackordet bedöms ha en positiv effekt på eget kapital med ca 14 Mkr.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.