Östersunds kommun

Ytterligare försämring av skatteintäkterna

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 16:51 CEST

SKL, Sveriges kommuner och landsting, kom i dag 23 april med en ny skatteintäktsprognos. För Östersunds kommun innebär det en ytterligare försämring med 12 miljoner kronor lägre skatteintäkter 2009 och 6 miljoner kronor sämre 2010 jämfört med den preliminära beräkning som gjorts utifrån Konjunkturinstitutets prognos som kom i början av april.

För 2009 innebär det 72 miljoner kronor mindre i skatteintäkter jämfört med den budget man beslutade om i december 2008. Men med hjälp av de besparingsåtgärder som görs redan 2009 ser det i dagsläget ut som kommunen klarar av det lagstadgade balanskravet och når ett plusresultat på 27 miljoner kronor.

För 2010 innebär den nya prognosen att kommunen endast får ett plusresultat på 1 miljon kronor - trots besparingar på 108 miljoner kronor som fullmäktige tagit beslut om i dag.

- Konkret innebär det att det inte finns en ekonomisk marginal för att möta ökade kostnader för ekonomisk bistånd, säger Bert-Olof Åkerström, biträdande kommundirektör.