Statens Jordbruksverk

Ytterligare gårdar provtas för salmonella

Pressmeddelande   •  Jul 18, 2003 17:25 CEST

Under vecka 27 och 29 analyserades utlastningsprover från Lantmännens foderfabrik i Norrköping under perioden februari till och med april. Resultatet visar att vi inte kan utesluta att smittat foder har nått ut till fler gårdar än de som redan är undersökta.

Provtagning kommer nu att göras på ytterligare 25 gårdar, som fått leveranser under den här perioden. - För att försäkra oss om att den smitta som fanns på Lantmännens foderfabrik i Norrköping inte har nått ut till fler av foderfabrikens kunder, har utlastningsprover analyserats från perioden februari till och med april i år, förklarar Thomas Svensson, samordnare för salmonellagruppen på Jordbruksverket.

De nya provresultaten visar att smittat foder har gått ut från fabriken före maj, men sannolikt i betydligt mindre utsträckning. De gårdar som nu kommer att provtas har kontaktats, och provtagningen har påbörjats.
- I de fall salmonella hittas, kommer gården att spärras och utredning och sanering kommer att genomföras enligt gängse rutiner, berättar Thomas Svensson.

Tidigare har gårdar provtagits som fick foderleveranser efter den 1 maj.

Kontaktpersoner
Thomas Svensson, smittskyddsfrågor, tfn 070-279 86 24
Göte Frid, foderfrågor, tfn 070-349 12 55