Wikström AB

Ytterligare GreenBuilding-certifiering i Kina

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 09:35 CEST

Nu är GreenBuilding-certifieringen av Forest Tourism Centre klar! 

Forest Tourism Centre är en hotellanläggning som ligger vackert beläget i en bergsdal inte långt ifrån Beijing, med närhet till Kinesiska muren. Anläggningen, som uppförts under 2013-2014, består av en hotelldel med 35 hus i olika storlekar (50, 70 och 150 m2), Spa, servicecenter samt restaurang. 

Vi har på uppdrag av Beijing BCKJ Architects utfört en förstudie avseende systemuppbyggnad av installationer, samt gjort de energiberäkningar som legat till grund för det nyligen erhållna medlemskapet i GreenBuilding.

I regionen är vintrarna korta men kalla och somrarna är heta. Detta tillsammans med höga miljökrav har inneburit att ett stort fokus legat på val av energitekniska lösningar och på materialval som exempelvis fönster med låga U-värden. 

Anläggningen värms med biobränsle som via ett lokalt distributionsnät förser husen med värmevatten och indirekt varmvatten genom värmeväxling. Ett mindre men utbyggbart solfångarsystem bidrar till att minska energianvändningen. Varje hotellhus har egen kyla men eftersom husen under sommaren ligger under ett lövtak till träd som bevarats blir den direkta solinstrålningen begränsad. Hotellhusen har självdragsventilation medan det större centret har FTX-ventilation. 

Wikström VVS-Kontroll är ett konsultföretag inom VVS, energi och miljö med ca 45 medarbetare och fyra kontor. Huvudkontoret finns i Göteborg och de tre filialerna finns i Kinna, Vänersborg och Falkenberg.