Ledstiernan AB

Ytterligare kapital till Repeatit - tillväxt inom trådlöst bredband

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 14:54 CET

Ledstiernan gör en följdinvestering om 1,6 miljoner kronor i portföljbolaget Repeatit - leverantör av trådlöst bredband. Tillsammans med Skandia Liv (genom förvaltaren Kaleido Kapital) erhåller Repeatit finansiering om totalt 3 miljoner kronor för fortsatt expansion. Ledstiernans ägarandel uppgår till 48,9% efter följdinvesteringen.

Repeatit AB är en leverantör av trådlöst bredband och har idag sålt det egenutvecklade systemet till bredbandsoperatörer i fler än 10 svenska städer som hittills lett till installationer i mer än 2 000 hushåll.

Behovet av fast trådlöst bredband kommer att öka väsentligt de närmaste åren och Repeatit siktar på att bli den ledande europeiska leverantören av system för fast trådlös bredbandsaccess - "Fixed Wireless Access" (FWA).

Bolagets egenutvecklade system är baserat på WLAN-teknologin och erbjuder en kostnadseffektiv och flexibel bredbandsanslutning för hushåll och mindre företag. Den europeiska marknaden för FWA-system på de olicensierade frekvensbanden förväntas växa mer än 20% årligen under de närmaste åren.

"Kapitaltillskottet för fortsatt expansion visar att ägarna verkligen tror på Repeatit och marknaden för fast trådlöst bredband", säger Repeatits VD Asbjörn Frydenlund.

"Vi ser nu tydliga tecken på att marknaden för Repeatits produkter tar fart. Det finns ett stort behov av dessa både i Sverige och i andra europeiska länder. Med denna finansiering kan bolaget nu utveckla sin ledande position i Sverige ytterligare", säger Johan Wachtmeister, VD Ledstiernan.

För mer information, kontakta:
Asbjörn Frydenlund, VD Repeatit AB, tel: 08-570 106 66
Arne Nabseth, Investment Manager Ledstiernan AB, tel: 08-545 035 00

Om Repeatit
Repeatit är ett tillväxtbolag inom fast trådlöst bredband som snabbt etablerat sig på den växande svenska bredbandsmarknaden. Repeatits egenutvecklade system har tagits emot väl av svenska bredbandsoperatörer, och är nu i kommersiell drift på mer än 20 platser med drygt 2 000 installationer. Systemet baseras på WLAN-standard, och erbjuder en kostnadseffektiv och flexibel bredbandsanslutning för hushåll och mindre företag. Repeatits lösningar har hittills exporterats till bl a Norge, Grekland, Spanien och Nord-Afrika. Repeatit ägs av personalen, Ledstiernan AB och Skandia Liv (förvaltning genom Kaleido Kapital AB). www.repeatit.se

Om Ledstiernan
Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med speciell inriktning på teknikinvesteringar inom kommunikationsområdet. Ledstiernans aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. www.ledstiernan.se.