BelBin Assessment

Ytterligare länder ansluter till vårt affärsconsept Confident Approach!

Press Release   •   Feb 19, 2013 12:54 CET

När Christer & Inger fick chansen från sina leverantörer att bygga upp det koncept de framgångsrikt arbetat med i Sverige och Finland tvekade dem inte. De fann Malta som en bra startpunkt av flera olika skäl. I Sverige är det flera konsulter som är tränade i Säljhinder. I Europa blir det Confident Approach som blir företrädare för detta koncept.

Det blir allt viktigare med förmågan till Self-Promotion. Det påverkar betyg för elever, karriären för chefer, säljresultatet för säljare, lönen för anställda. Förmågan till Self-Promotion är den egenskap som är viktigast för att tjäna pengar. Nu är ju de inte allt tycker en del. Å andra sidan de som står utanför arbetsmarknaden lär inte hålla med om det eller de som är på väg att förlora sina arbeten.

Vanligaste orsaken till nedskärningar i företag är just bristande försäljning. Ser vi på några länder så ligger Sverige och Finland extremt lågt när det gäller lusten att prestera att nå målen jämfört med andra länder. Se bifogat diagram. China ligger högst i världen bland de länder vi testat säljare i. Inte undra på om vi förlorar många affärer till kineserna. Synen på säljare och deras vikt för att vi ska behålla jobben är en outvecklad resurs i många företag. Speciellt i Sverige.

Anledningarna kan vara många. har pratat med flera säljtränare och de vanligaste skälen jag får är;

1. Finns andra jobb man kan tjäna bra på i Sverige än att välja ett säljjobb!

2. Bristande belönings system. För hög fast lön i förhållande till provisionen man kan få vid en bra prestation. Företag vi tittat på som har en högre grad av provision har säljare med högre motivation och lust att prestera. kan ju bero på ett annat synsätt så de rekryterar bättre säljare men vi ser den tendensen i alla länder.

3. Fel belöningssystem. En studie vi gjort på över 80 000 säljare visar att i Sverige sökte man säljjobb i första hand för att få utveckla sig själv och få göra spännande saker medan i USA var främsta anledningen att tjäna pengar.

4. Synen på säljare i företagen som utgår från ledningen och ägarnas syn på denna yrkesgrupp.

Det finns en stor potential i Sverige. bara ett exempel på hur stor den kan vara. Vi arbetade med ett bolag inom logistik branchen. På 10 veckor fick vi 40 säljare att som grupp gå från 20 nya kunder i veckan till över 200 nya kunder i veckan. Snitt ordern var 50 000:- per ny kund. Det innebär att de gick från att ge företagen 1 miljon svenska kronor i veckan till 10 miljoner i veckan. Detta i ett framgångsrikt företag och som förstod försäljning och ansågs duktiga inom detta område. Hur stor är då potentialen i andra företag? 

BelBin malta Ltd T10F Apartment 19 TP01 Malta, www.belbin.se, info@belbin.se, tel 08-446 49 40. BelBin Malta (tidigare BelBin Svenska AB) är i Skandinavien det ledande företaget på tester för säljares produktivitet och olika team effektivitet. Vi representerar Dr M Belbins forskning om Vinnande Mangement Teams och George W Dudley och Shannon Goodsons forskning om Säljhinder - Sales Call Reluctance. Tester vi säljer är Belbins teamrollanalys Interplace och tester för att mäta säljhinder och kontakthinder. Vi har idag många erfarna skickliga konsulter som behärskar våra verktyg och som därmed kan åstadkomma stor skillnad i produktivitet hos både säljare som i olika team konstellationer. Då våra leverantörer är forskningsföretag försöker vi vara bron som binder ihop forskning med de mer praktiskt inriktade dvs våra kunder som är tränare, psykologer, konsulter, coacher m fl.

Vill du effektivisera ledningsgrupper, projektteam nyttja en erfaren licensierad Belbin konsult i Belbins Team Skills. Når inte säljarna sin budget, gör för få prospekting möten, för få avslut med andra ord underpresterar välj en licensierad Belbin konsult i Säljhinder.