Länsstyrelsen i Uppsala län

Ytterligare pengar till utbyte av oljepanna

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 11:05 CET

Länsstyrelsen i Uppsala län har fått ytterligare 1,7 miljoner att användas för bland annat stöd till utbyte av oljeuppvärmningssystem i småhus. Totalt finns nu 3 miljoner kronor till länsstyrelsens disposition.- Intresset för stödet är stort. Vi har nästan 200 ansökningar inne för prövning just nu, säger Tomas Östlund på länsstyrelsens bostadsfunktion.Dessutom finns sedan tidigare 1,2 miljoner för konvertering av direktverkande el i småhus. Syftet med de båda stöden är att främja en övergång till förnybara energikällor och minska el- och oljeanvändning vid uppvärmning i bostadshus. Även fritidshus omfattas av bidragen.Bidrag kan lämnas med högst 30 procent av kostnaden för åtgärder, dock högst 14 000 SEK per lägenhet vid konvertering från oljeuppvärmningssystem. Vid konvertering från direktverkande el kan bidrag lämnas med 30 procent, dock högst 30 000 SEK per lägenhet. Om kombination sker med installation av solvärme kan ytterligare högst 7 500 SEK erhållas.Stödberättigade åtgärder är:

· Anslutning till fjärrvärme

· Installation av berg- sjö- eller jordvärmepump

· Anordning för uppvärmning med biobränsle

· Installation av vattenburet värmesystem, värmeackumulering samt skorsten vid konvertering från direktverkande elvärme.

Ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom 2 månader från det att åtgärderna påbörjades. Den bör ha påbörjats tidigast den 1 januari 2006. Stödet går att söka t. om. år 2010.

För ytterligare information, kontakta:

Handläggare Tomas Östlund, länsstyrelsens bostadsfunktion,

tfn 018/19 52 42, e-post thos@c.lst.se


Leena Marandi
pressekreterare
tfn 018-19 53 09, 070-592 24 52