Länsstyrelsen i Uppsala län

Ytterligare pengar till utbyte av oljepanna

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 10:00 CEST

Länsstyrelsen i Uppsala län har fått ytterligare 1 miljon kronor att använda till utbyte av oljeuppvärmningssystem i småhus. Totalt finns nu 4 miljoner kronor till länsstyrelsens disposition.

- Intresset för stödet är stort. Vi har över 300 ansökningar inne för prövning just nu, säger Tomas Östlund på länsstyrelsens bostadsfunktion.Dessutom finns sedan tidigare 1,2 miljoner för konvertering av direktverkande el i småhus och 20 miljoner kronor för konvertering och energieffektivisering i lokaler som används för offentlig verksamhet. Syftet med de tre stöden är att främja en övergång till förnybara energikällor och minska el- och oljeanvändning vid uppvärmning i bostadshus. Även fritidshus omfattas av bidragen.Bidrag kan lämnas med högst 30 procent av kostnaden för åtgärder, dock högst 14 000 SEK per lägenhet vid konvertering från oljeuppvärmningssystem. Vid konvertering från direktverkande el kan bidrag lämnas med 30 procent, dock högst 30 000 SEK per lägenhet. Om kombination sker med installation av solvärme kan ytterligare högst 7 500 SEK erhållas. Stödet till lokaler för offentlig verksamhet är 30 procent av kostnader, max 10 miljoner kronor/byggnad.Stödberättigade åtgärder vid konvertering från oljeuppvärmning är:

· Anslutning till fjärrvärme

· Installation av berg- sjö- eller jordvärmepump

· Anordning för uppvärmning med biobränsleVid konvertering från direktverkande el:

· Installation av vattenburet värmesystem, värmeackumulering samt skorsten.Ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom 2 månader från det att åtgärderna påbörjades. Stödet går att söka t. om. år 2010.Exempel på stödberättigade åtgärder i lokaler för offentlig verksamhet är:

· Konvertering från el och fossila energikällor till förnybara energikällor, värmepump eller fjärrvärme

· Energikartläggning

· Effektivisering av klimatskal och byggnaders ventilation och belysningssystem

· Solvärme och solceller

Ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom 3 månader från det att åtgärderna påbörjades. Stödet går att söka t. om. år 2006 för åtgärder som senast utförts under året.

För ytterligare information, kontakta:

Handläggare Tomas Östlund, länsstyrelsens bostadsfunktion,

tfn 018/19 52 42, e-post thos@c.lst.se


Leena Marandi
pressekreterare
tfn 018-19 53 09, 070-592 24 52