Volvokoncernen

Ytterligare personalneddragningar inom Volvokoncernen

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:08 CEST

Till följd av den kraftiga nedgången på världsmarknaden för tunga fordon, tvingas Volvokoncernen till nya personalneddragningar inom sina svenska verksamheter. Sammanlagt berörs 1543 anställda när Volvo Lastvagnar, Volvo Construction Equipment, Volvo Penta och Volvo Powertrain idag lägger nya varsel.

Volvo Lastvagnar varslar om uppsägning av sammanlagt 655 kollektivanställda vid bolagets anläggningar i Göteborg och Umeå.

Till följd av en omorganisation och kostnadseffektiviseringar varslar Volvo Construction Equipment 125 tjänstemän vid anläggningarna i Eskilstuna, Hallsberg och Braås. Dessutom kommer 100 inhyrda konsulter att lämna företaget.

Volvo Pentas varsel omfattar 108 anställda, varav 56 kollektivanställda och 52 tjänstemän, vid anläggningarna i Göteborg och Vara.

Volvo Powertrain varslar 655 anställda, varav 55 tjänstemän och 600 kollektivanställda, vid anläggningarna i Skövde och Köping.

"Vi har pågående diskussioner med de fackliga avseende arbetstidsförkortning och ser positivt på att kunna genomföra delar av dessa varsel med en sådan lösning. Dessa överenskommelser görs då lokalt och anpassat efter verksamhetens behov", säger Stefan Johnsson, ansvarig för HR-frågor i Volvos koncernledning.

2009-04-22
För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.


För videomaterial för TV- och filmproduktion om Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappers¬marknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20090422 kl 11.00.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i 19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 300 miljarder SEK och är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. Besök www.volvokoncernen.se för mer information.