Novestra AB

Ytterligare resultatförbättringar för helåret

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 10:05 CEST

SANNOLIKT POSITIV TREND ANTAS FORTSÄTTA DE NÄRMASTE ÅREN

AB Novestras prognos om ett helårsresultat på 35 – 40 MSEK kommer sannolikt att överträffas. En viss resultatförbättring kommer att kunna uppvisas redan under tredje kvartalet och med nuvarande marknadssituation bedöms förutsättningarna för fortsatta resultatförbättringar för det fjärde kvartalet som goda.

Den positiva utvecklingen bland de onoterade portföljbolagen har fortsatt under det tredje kvartalet och Novestra bedömer nu att den trenden fortsätter under 2005. Noteringar eller försäljningar bland de större onoterade innehaven kommer sannolikt att resultera i fortsatta förbättringar av Novestras resultat de närmaste åren.

”Även om vi generellt varit positiva tidigare har det funnits en del osäkerhetsfaktorer, eftersom det i den onoterade portföljen rör sig om relativt unga företag. Dessa verksamheter börjar nu få en sådan omfattning, att de blir mindre beroende av utvecklingen på finansmarknaden för sin egen framtida utveckling. De flesta klarar nu att expandera snabbt med det kapital de själva genererar. Denna utveckling har gjort dessa företag mer attraktiva som både noterings- och förvärvskandidater för sina större konkurrenter”, säger Novestras ordförande Theodor Dalenson.

För ytterligare information kontakta Theodor Dalenson, ordförande, AB Novestra,
tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj bestående av små och medelstora onoterade såväl som noterade bolag. Novestra fokuserar på investeringar i bolag med betydande tillväxt- eller värdeutvecklingspotential.

Novestras portfölj består bl a av Explorica, Inc., FLEXbridge Technologies, LLC, IBS AB (publ), inWarehouse AB (publ), Lagercrantz Group AB (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey AB,
Pergo AB (publ), Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten
Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com .