Novestra AB

Ytterligare resultatförbättringar under Q3

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 10:30 CEST

FORTSATT POSITIV UTVECKLING BLAND DE UTLÄNDSKA INNEHAVEN

AB Novestra räknar med ytterligare resultatförbättringar under innevarande kvartal, som delvis härrör från bolagets rådgivningsverksamhet. Samtidigt fortsätter den positiva försäljnings- och resultatutvecklingen i Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Strax Holdings, Inc. samt i de via Continuum Group Ltd ägda innehaven i Bibit Billing Services B.V. och Speedera Networks, Inc.

"Utvecklingen i våra portföljbolag kombinerat med en mer effektiv användning av våra resurser skapar bättre förutsättningar att med en större kapitalbas ge våra ägare en god värdetillväxt. Den positiva utvecklingen bland våra portföljbolag gör att vi nu kan lägga större resurser på nya investeringar. Vi har nu säkrat tillräckligt med kapital för att kunna ta tillvara på ett antal nya investeringsmöjligheter, som vi har utvärderat", säger Novestras VD, Peter Ekelund.

Frågor besvaras av Peter Ekelund, VD, tel. 08-545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag i USA och Sverige. Novestras portföljbolag inkluderar bl a Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesteringsenheten Continuum Group Ltd. I tillägg äger Novestra mindre poster i bl a DCM AB och Modul 1 Data AB (publ.). Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista.

För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com