Huddinge kommun - politik

Ytterligare resurser förstärker konstcentret Fullersta Gård

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 11:20 CEST

Fullersta gård – som under de senaste åren utvecklats till ett av Stockholmregionens mer intressanta och växande konstcentrum – får i 2015 års budget ett ytterligare tillskott på en halv miljon kronor.

I mål och budget för 2015 får Kultur- och fritidsnämnden ytterligare resurser som kommer att användas för att utveckla verksamheten på Fullersta Gård.

– Dessa pengar är av avgörande betydelse för att Fullersta ska kunna fortsätta och fördjupa arbetet med kvalitetsutställningar och även för att utveckla den konstpedagogverkstad som idag bedrivs för barn och ungdom, säger Vibeke Bildt (FP), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Fullersta Gård har under de senaste åren präglats av utvecklingen mot ett av Stockholmsregionens mer intressanta konstcentrum med ett flertal konstutställningar och estetisk verksamhet för barn och unga.

För mer information:

Vibeke Bildt (FP)

ordförande i kultur- och fritidsnämnden

08-535 317 01

vibeke.bildt@huddinge.se

Emanuel Álvarez (FP)

politisk sekreterare

08-535 301 59

emanuel.alvarez@huddinge.se