Karolinska Institutet, KI

Ytterligare stöd för senare strokebehandling

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:00 CEST

Forskare vid Karolinska Institutet visade nyligen att tidsramen för behandling av akut blodproppsorsakad stroke kan utvidgas utan fara för patienterna. Nya resultat som nu presenteras i högt ansedda New England Journal of Medicine visar att en sådan utvidgning också är effektiv, det vill säga att den förbättrar patienternas utsikter att återhämta sig från stroken.

Blodproppslösande behandling, så kallad trombolysbehandling, med läkemedlet alteplase är den enda tillgängliga behandlingen mot akut stroke som är orsakad av blodpropp i hjärnan. Behandlingen är dock bara godkänd inom 3 timmar efter insjuknandet, vilket medför att relativt få patienter hinner få behandlingen innan tidsgränsen passerats.

Forskare vid Karolinska Institut och det internationella nätverket SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) presenterade nyligen resultat som ger skäl att ifrågasätta de nuvarande riktlinjerna. Studien, som publicerades i the Lancet den 15 september, visade att blodproppsupplösande behandling som ges efter 3 timmar, i tidsspannet 3-4,5 timmar har lika god säkerhet som behandling inom 3 timmar.

Resultaten bekräftas nu av en ny studie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet, som publiceras i den högst rankade medicinska tidskriften New England Journal of Medicine. Studien är en randomiserad jämförande studie mellan trombolysbehandling i tidsintervallet 3-4,5 timmar och placebokontroll. Resultaten visar att trombolysbehandling är effektivare än kontrollbehandling - fler patienter var återställda efter 3 månader.

- Båda studierna talar för att tidsintervallet för trombolysbehandling vid stroke bör förlängas, såväl ur säkerhetssynpunkt som ur effektivitetssynpunkt, säger professor Nils Wahlgren som har deltagit i ledningen av båda studierna.

I den nu publicerade studien var 52,4 procent av de patienter som fick trombolysbehandling återställda inom tre månader jämfört med 45,2 procent av de placebobehandlade. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt säkerställd. Totalt ingick 418 patienter behandlade med trombolys och 403 med placebokontroll. Andelen symtomgivande blödningar var högre i trombolysgruppen än i kontrollgruppen men inte högre än i det nu godkända tidsintervallet 0-3 timmar.

Resultaten av de två studierna ska diskuteras vid en internationell expertkonferens 16-18 november i Stockholm, Karolinska Stroke Update. Då kommer att avgöras om de europeiska riktlinjerna för stroke ska ändras. Mer information om konferensen: www.strokeupdate.org

Publikation: "Alteplase Compared with Placebo within 3 to 4.5 Hours for Acute Ischemic Stroke" Werner Hacke,Markku Kaste, Erich Bluhmki, Miroslav Brozman, Antoni Dávalos, Donata Guidetti, Vincent Larrue, Kennedy R Lees, Zakaria Medeghri, Thomas Machnig, Dietmar Schneider, Rüdiger von Kummer, Nils Wahlgren, Danilo Toni, for the European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS) investigators, New England Journal of Medicine, 25 september 2008

Tidigare publikation: "Thrombolysis with alteplase 3-4.5 h after acute ischaemic stroke: an observational study", Nils Wahlgren, Niaz Ahmed, Antoni Dávalos, Werner Hacke, Mónica Millán, Keith Muir, Risto O Roine, Danilo Toni, Kennedy R Lees, for the SITS investigators , Lancet 16 september 2006

För mer information, kontakta:

Professor NilsWahlgren

Institutionen för neurovetenskap
Tel: 08-517 756 00 eller 070-484 14 99
E-post: nils.wahlgren@karolinska.se

Pressekreterare Katarina Sternudd

Tel: 08-524838 95 (omkoppling till mobil)

E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se