Föreningen afghanistansolidaritet

YTTERLIGARE TRE ÅR AV ÖPPET KRIG OCH FORTSATT KRIG MED OMBUD

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 14:51 CET

YTTERLIGARE TRE ÅR AV ÖPPET KRIG OCH FORTSATT KRIG MED OMBUD

Regeringens proposition 2011/12:29 om svenskt deltagande i kriget i Afghanistan är en framgång för den allt bredare opinionen mot kriget. För första gången har nu regeringen tvingats tala om ett slutdatum för de svenska trupperna.

Det står klart för alla att kriget inte kan vinnas militärt.

Men faran finns att Sverige blir kvar i ett långdraget krig genom ombud där svensk militär deltar under den luddiga beteckningen ”stödjande” till Karzairegimens armé , där USA befäster sin militära närvaro med permanenta baser och krig med specialstyrkor och drönarattacker och där NATO enligt propositionen planerar för ”långsiktigt partnerskap med Afghanistan efter 2014”.

Propositionen säger att vid utgången av 2012 skall den svenska styrkan som idag består av 500-550 soldater ha reducerats med cirka 100 personer och att stridande förband skall ha tagits hem vid utgången av 2014. Men nedtrappningen och slutdatum är försedda med förbehåll: ”Slutdatum för den landsomfattande transitionsprocessen är satt till slutet av 2014, men den enskilda transitionen av provinser och distrikt är svårare att tidsbestämma.” och det är Karzairegimen tillsammans med NATO som skall avgöra om säkerhetsläget tillåter tillbakadragande av utländska styrkor. Efter 2014 skall Sverige ha kvar 200 man som ”stödjande militärer” som enligt utrikesminister Carl Bildt kan komma att delta i strider tillsammans med den afghanska armén.

Sveriges krig i Afghanistan kostar totalt cirka 3 miljarder per år medan den civila insatsen är blygsamma 520 miljoner som endast skall ökas med 50 miljoner trots allt tal om att Sverige satsar på civilt bistånd.

Medan rapporter nu kommer om risk för missväxt och hungersnöd i delar av Afghanistan väljer svenska regeringen att lägga mer än fem gånger så mycket på militär som på bistånd.

Med propositionen kommer Sverige att delta i ytterligare minst tre år av krig som sannolikt blir än blodigare då USA kommer att steg för steg ersätta marktrupper med massiva bombangrepp, drönarattacker och nattliga räder med specialstyrkor. 

Mot den här krigspolitiken finns nu kravet från skilda håll att Sverige skall göra som Holland och Kanada och helt dra tillbaka styrkorna. Svenska soldater kan tas hem redan vid kommande årsskifte . Då skulle Sverige åter ha en möjlighet att spela en roll som medlare och gå i spetsen för civilt bistånd och uppbyggnad av landet.

Riksdagen har nu den historiska möjligheten att efter 10 år av krig helt avsluta svenskt deltagande genom att inte förlänga insatsen.

Föreningen Afghanistansolidaritet  2011-11-21

Lars-Gunnar Liljestrand 070 44 532 54