Babcock & Wilcox Vølund AB

Ytterligare två rökgasreningsanläggningar till Storbritannien

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2015 07:38 CET

Vårt moderbolag, Babcock & Wilcox Vølund A/S, har i konsortium med Interserve Construction tecknat kontrakt att bygga en komplett elproducerande anläggning till Glennmont’s Green Energy biomass project i Margam, Wales. I december 2014 tilldelades samma konsortium ett kontrakt av Viridor avseende en energiåtervinningsan­läggning i Dunbar, Skottland. Götaverken Miljö kommer att leverera komplett rökgasreningsutrustning till båda dessa anläggningar. Konsortiet B&W Vølund/Interserve Construction inklusive Götaverken Miljö uppför för närvarande också en liknande anläggning i Peterborough, England. ”För Götaverken Miljö innebär det att vi levererar tre rökgasreningsanläggningar till Storbritannien inom de närmaste tre åren“, säger Lennart Gustafsson, vd för Götaverken Miljö.

Kontrakten är totalentreprenader, där B&W Vølund kommer att leverera den energiproducerande anläggningen, dvs komplett teknik och utrustning från bränsleinmatning i pannan till rökgas ur skorsten. Interserve Construction kommer att uppföra byggnaden och utföra markarbeten. Anläggningen i Dunbar kommer att använda hushålls- och industriavfall som bränsle och har en kapacitet på 300.000 ton per år. Margam-anläggningen eldas med biobränsle och har möjlighet att i framtiden också använda hushållsavfall. Kapaciteten är 280.000 ton per år. Anläggningarna kommer att generera 33 respektive 40 MW förnyelsebar energi i form av elektricitet.

Götaverken Miljös leveranser omfattar komplett rökgasreningsanläggning inklusive skorsten, doserings­system för absorbenter till reningsprocessen, silos för absorbenter och flygaska, rökgasfläkt och miljömätningssystem. Rökgasreningen baseras på slangfilterteknik där absorbenter injiceras för att rena rökgaserna till nivåer under EU:s gällande gränsvärden.

”Dessa kontrakt bekräftar att kunderna har ett starkt förtroende för B&W Vølund’s teknologi inklusive Götaverken Miljö’s system för rökgasrening”, säger Lennart Gustafsson, vd på Götaverken Miljö.

Götaverken Miljö AB är ett renodlat CleanTech företag specialiserat på rökgasrening och energiåtervinning. Bolaget har ledande produkterna ADIOX® och MERCOX™ för avskiljning av dioxin och kvicksilver i samband med avfallsförbränning. Absorptions -värmepumpar och -kylmaskiner levereras för återvinning av energi och generering av miljövänlig kyla från fjärrvärme under sommaren.

- a Babcock & Wilcox Vølund company