Swedish Meats

Ytterligare utredningstid begärt av Konkurrensverket

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 14:16 CET

Idag meddelande Konkurrensverket att man vill utnyttja möjligheten till förlängd utredningstid avseende Swedish Meats förvärv av SLP Pärsons.

Även om beslutet inte var helt oväntat tycker vi givetvis att det skulle ha varit bra med ett snabbt beslut. Samtidigt innebär detta inga förändringar till det beslut vi meddelade tidigare i år, d.v.s. SLP Pärsons ska drivas som ett självständigt dotterbolag inom Swedish Meats.

Vi avvaktar helt enkelt Konkurrensverkets utredning och hoppas samtidigt att man går skyndsamt tillväga då hela svenska kött- och charkmarknaden lider av en stor överkapacitet och är i stort behov av en omstrukturering, vilket Swedish Meats förvärv av SLP Pärsons är en del av.

Enligt regelverket kan Konkurrensverket ta beslut om förlängd utredningstid om högst 90 dagar, vilket i detta fall innebär att man måste avge sitt besked senast i början av juni.