Jon Stenberg AB

Ytterligare utvecklingsarbete av optimeringskap Opti-Kap 5000 har gjort att kapaciteten har ökat med upp till 40 %.

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 12:09 CEST

Ytterligare utvecklingsarbete av optimeringskap Opti-Kap 5000 har gjort att kapaciteten har ökat med upp till 40 %.

När System TM introducerade Opti-Kap 5000 hade den en imponerande prestanda och intelligent system för maximalt utnyttjande av råvaran.

Ny otrolig hastighet

Genom ny teknologi och utveckling, har version 2 av Opti-Kap 5000 nu fått en utökad kapcitet med upptill 40%. System TM har alltid haft ett stort fokus på ny teknik och produktutveckling, och har genom detta gjort det möjligt att öka hastigheten på nästa version av optimeringskap Opti-Kap 5000.

Samtidigt som man ökar hastigheten på Opti-Kap 5000, så bibehåller man den höga kvaliteten och exaktheten på kapsnittet.

Mycket bättre återbetalning på investering

Om ni är en kund som funderar på att investera i en ny optimeringskaplinje, kan ni minska behovet av antalet sågar i er produktion. I vissa fall kan det vara möjligt att nå den önskade kapaciteten med 1-2 sågar istället för 2-3. Med denna lösning blir återbetalningstiden ännu kortare eftersom investeringskostnaden förblir densamma.

Dessutom har våra befintliga kunder möjlighet att uppgradera sina existerande linjer med version 2 av

Opti-Kap 5000.

Nu har de möjlighet att öka produktionen med upptill 40% genom en enkel uppgradering.

System TM´s uppgradering av existerande Opti-Kap 5000 till version 2 är därför inte enbart en fördel för nya potentiella kunder, utan också för existerande kunder som nu har en unik möjlighet att öka sin produktion till en låg investeringskostnad.

Jon Stenberg AB - Helheten vår styrka

I snart 80 år har Jon Stenberg AB försett svensk träindustri med Europas mest moderna utrustning. Utvalda maskinleverantörer i Europa förser oss ständigt med ny och tidig kunskap om den tekniska utvecklingen i världen. Vi vet att den optimala anläggningen också kräver utbildning, service, underhåll och ett välskött reservdelslager.