Trosa

Yttervikens miljöförening tilldelas Trosa kommuns miljöpris

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 11:01 CEST

Kommunstyrelsens ekoutskott utser årligen en person, grupp eller organisation som erhåller Trosa kommuns Miljöpris. Priset delas ut som erkänsla för en berömvärd insats för miljön och hållbar utveckling. Pristagaren erhåller diplom samt 5 000 kronor och prisutdelning sker på nationaldagen.

Yttervikens miljöförening tilldelas miljöpriset med följande motivering:

”För initiativet att med gemensamma krafter verka för en bättre lokal vattenmiljö. Föreningen har bildats av boende kring Viksfjärden för att undersöka och förbättra vattenkvalitén i viken. De har bl.a. genomfört provfiske och tagit vattenprover för att kartlägga miljöbelastningen. På sikt vill föreningen även kunna genomföra fysiska åtgärder uppströms för att minska övergödningen i viken. Yttervikens miljöförening visar på ett inspirerande engagemang och ett intresse för närmiljön utöver det vanliga!”

För mer information:

Stefan Björnmalm (C), ordförande kommunstyrelsens ekoutskott
Tfn: 070- 335 20 06

Elin van Dooren, kommunekolog
Tfn: 070- 212 20 24