Tullverket

Yttrande från EG-domstolens generaladvokat

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 11:33 CET

I dag kom ett yttrande från EG-domstolens generaladvokat i det uppmärksammade ”Rosengren-målet”. Ett yttrande är inte rättsligt bindande för domstolen som i sin dom kan göra en annan bedömning och komma fram till en annan slutsats. I dagsläget finns inget besked om när domen kommer.

- I yttrandet kan vi utläsa att EG-domstolens generaladvokat inte anser att den svenska alkohollagstiftningen strider mot EG-rätten. Det innebär att den person som köper alkohol i utlandet personligen måste föra varorna över gränsen till Sverige. Generaladvokatens yttrande ger Tullverket stöd att fortsätta arbetet med att förhindra olaglig införsel av alkohol på det här sättet till Sverige. Med andra ord är det fortfarande förbjudet för privatpersoner att köpa alkohol i utlandet och få det levererat till Sverige av något ombud, säger Karin Starrin, generaltulldirektör.

Att föra in alkohol till Sverige utan tillstånd innebär ett brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling.


För mer information kontakta:
Teresa Brinck, jurist, Tullverkets Brottsbekämpning, 070-350 09 54
Lennart Nilsson, Chef för Tullverkets Brottsbekämpning 070-350 09 85
Sven-Peter Ohlsson, bitr Chef för Tullverkets Brottsbekämpning, 070-636 95 86
Petra Johfur, jurist, Tullverkets Brottsbekämpning 070-289 99 40 (kl 16-18)
Pressjouren, 0771-450 590


Tullverkets uppgift är att skydda liv och hälsa genom att förhindra införsel av otillåtna preparat och produkter. Tullverket samlar också in lagstadgade skatter och avgifter när företag och privatpersoner handlar med utlandet. Antalet anställda är 2300.