SEKO, facket för service och kommunikation

Yttrande över ”Statens ansvar för vissa betaltjänster”

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 16:54 CET

SEKO har länge krävt besked om framtiden för Svensk Kassaservice och betaltjänsterna. Därför välkomnar man nu att ett förslag lagts fram, Statens ansvar för vissa betaltjänster, beteckning nummer N2007/1398/ITFoU, men framför samtidigt kritik.

SEKO kritiserar förslaget för att det inte tar upp frågan om avvecklingen av personalen. Att hänvisa till Postens omställningsprogram Futurum räcker inte, eftersom det nu handlar om just avveckling och inte omställning.

Förslaget om Svensk Kassaservice ger Kerstin Ståhl, ordförande för SEKO i Postens kassabolag, Svensk Kassaservice dubbla känslor.

– Det är skönt att få besked efter en så lång väntan. Idag är det konstgjord andning, situationen håller inte längre. Samtidigt gör det mig både fundersam och förbannad att man bara nämner personalen på två rader i en 36 sidor lång promemoria, säger Kerstin Ståhl till Sekotidningen.

Med tanke på personalens sammansättning avseende ålder och kön är det sannolikt att särskilda åtgärder kan behövas. SEKO menar i remissvaret att staten har ett långtgående ansvar för att avvecklingen av personalen sker på ett bra sätt.

Remissen avslutas:
Med tanke på den åldersstruktur som de anställda på Svensk Kassaservice har så är det troligt att detta ansvar kommer att kräva att särskilda resurser avsätts för avvecklingen. Det handlar till 90 procent om kvinnor med en genomsnittlig ålder av 58 år. Dessa är dessutom i många fall verksamma på orter med en begränsad arbetsmarknad. Med stor sannolikhet kommer det i många fall att handla om att hitta pensionslösningar för den personal som ska avvecklas. Vi vill i det sammanhanget än en gång med kraft understryka att det måste åligga staten, inte enbart Posten AB, att ta det slutliga ansvaret så att personalen får en seriös behandling med rimliga villkor vid avvecklingen.