Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Vem kan bestämma en ålder?

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 15:20 CET

"Vi bör helt enkelt ödmjukt utgå från att det idag inte existerar någon metod att bevisa en ålder."

Den slutsatsen drar Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, i sitt remissvar om nya regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. FARR inleder remissvaret med en vidräkning med alla rättsosäkra metoder som använts de senaste tio åren. FARR välkomnar att det ska bli möjligt att överklaga åldersbedömningar men kräver att rätten till utredning och överklagande ska gälla alla åldrar som ändras, utan undantag för "uppenbart" vuxna. Enligt FARR lämnar uppenbarhetsbedömningarna utrymme för godtycke och förutfattade meningar. FARR vill att den uppgivna åldern ska gälla om det fortfarande råder osäkerhet efter utredning precis som det står i EU-direktiv. Resonemanget "du är vuxen tills du bevisat motsatsen" får inte användas!

Läs remissvaret