Yump Sverige AB

YUMP Academy startar i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 13:13 CEST

YUMP - Young Urban Movement Project - går ut på att hitta morgondagens entreprenörer och framtida världsstjärnor inom näringslivet. YUMP startades 2008 med syfte att fånga upp den unga generationen av oslipade entreprenörsdiamanter som vi vet finns i bl.a. våra miljonprogramsområden, men som saknat de sociala och ekonomiska resurser som krävs när man skall skapa nya företag med tillväxtpotential. YUMP startades inledningsvis i Botkyrka och Malmö och expanderar nu i Stockholm.

Precis som idrottsrörelsen fokuserar programmet på att ta hand om talanger främst från dessa områden och utveckla dem till världsstjärnor – fast inom näringslivet.Entreprenörsprogrammet heter YUMP Academy. Målet för varje Academy är kompromisslöst: På sex månader ska ett antal idéer och entreprenörsteam sållas fram och utvecklas till koncept med långsiktig tillväxt och lönsamhet. Under perioden får de utvalda stöd från de bästa svenskt näringsliv har att erbjuda inom ekonomi,  juridik och marknadskommunikation. Dessa ingår ett team och kämpar tillsammans med entreprenörerna. Framgången blir bådas gemensamma.

För de som lyckats bäst under YUMP Academy, dvs har den tydligaste kommersiella potentialen och den största möjligheten att komma bli ett tillväxtföretag, platsar i YUMPs Inkubator.  Vi tar endast in tre per ort. Inkubatorfasen pågår i max 12 månader. Hur länge hänger på hur affärerna utvecklas och hur de planer utvecklade under YUMP Academy håller.  Precis som under Academy följer vi upp hur företagen utvecklas. 

Programmet riktiar sig mot unga mellan ca 19-29 år.

Kontaktpersoner:

VD och grundare YUMP: Rafael Bermejo, rafael@yumpnow.com mobil: 0706-399121
Projektledare i Stockholm: Marianne Lager, marianne.lager@yumpnow.com, mobil: 0760 064584

 

YUMP Foundation är en ideell stiftelse som finansieras genom bidrag och stöd. Progemmet är CSN baserat.

Styrelsen består av; Björn Eriksson, ordförande, fd. Landshövding i Östergötland Stefan Brocker, partner och delägare Mannheimer Swartling Advokatbyrå Rafael Bermejo, VD och grundare YUMP Cecilia Stegö-Chilo, Dir. Göran Tunhammar, f.d Landshövding i Skåne.

Sponsorer/Partners:
Reklam & kommunikationsbyråer:
Samurai, Grayling, Åkestam Holst, ID, Prime PR, Stenström Red Cell, Lowe Brindfors

Advokatbyråer:

Delphi, Vinge, Sigeman & Co, Hannes Snellman, Mannheimer Swartling, Setterwalls, Lindahl.

Revision & managementkonsulter:

Ernst & Young, PWC, Grant Thornton, Connecta, Accenture

Övriga:
Tillväxtverket, IFS, ALMI, Industrifonden, Jado, Augur, Connect Sweden, Mr Sven Hagströmer, Hermods, Mr Gustaf Douglas, Mercuri Urval.