Yump Sverige AB

YUMP - entreprenörsprogram för unga - etablerar sig i Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2012 16:45 CEST

YUMP - Young Urban Movement Project - går ut på att hitta morgondagens entreprenörer och framtida världsstjärnor inom näringslivet. Tidigare har programmen bedrivits framgångsrikt i Stockholm och Malmö och nu ges också Göteborgs unga möjlighet att delta. 

Unga människor har mycket goda idéer men hindras att förverkliga dem på grund av strukturer och förutfattade meningar om unga och vad det innebär att starta och driva företag. YUMP startades därför 2008 med syfte att fånga upp och stötta den unga generationen av oslipade entreprenörsdiamanter som vi vet finns bland annat i socialt svaga områden, och som saknar de sociala och ekonomiska resurser som krävs när man skall skapa nya företag med tillväxtpotential.

"Det är mycket på gång i Göteborg kring entreprenörskap. Vi kan också se att vår primära målgrupp inte naturligt är med överallt, trots att den gruppen har mycket att ge. YUMP hoppas här bli en bra länk samtidigt som vi ser att de företag vi coachar fram kan gå vidare in i andra bra plattformar", säger Rafael Bermejo grundare av YUMP. 

I arbetet med att öka entreprenörsandan i Göteborgsregionen arbetar YUMP nära med Göteborgs näringsliv för att stötta de unga entreprenörerna att gå från idé till att sjösätta sitt företag. Satsningen i Göteborg har möjliggjorts av Jane och Dan Olsson.

Programmet är mycket praktiskt orienterat och skall likna den värld som en entreprenör har att leva i.

Sista ansökningsdag i Göteborg och Stockholm är den 14 november.
Den första kullen blivande företagare påbörjar sin resa med YUMP Academy den 9:e januari.

Programmet riktar sig mot unga mellan ca 19-29 år och är CSN-berättigat.

Kontaktpersoner
Projektledare Göteborg: Patrik patrik.logdqvist@yumpnow.com mobil 0707630002
VD och grundare YUMP: Rafael Bermejo, rafael@yumpnow.com mobil: 0706-399121

YUMP Foundation är en ideell stiftelse som finansieras genom bidrag och stöd. Progemmet är CSN baserat.

Styrelsen består av; Björn Eriksson, ordförande, fd. Landshövding i Östergötland Stefan Brocker, partner och delägare Mannheimer Swartling Advokatbyrå Rafael Bermejo, VD och grundare YUMP Cecilia Stegö-Chilo, Dir. Göran Tunhammar, f.d Landshövding i Skåne.

Sponsorer/Partners:
Accenture, Augur Marknadsanalys, Baker&McKenzie, Connect, Connecta, Deloitte, Delphi, Eight, Ernst&Young, FirstFlight, Grant Thornton, Hannes Snellman, Hill&Knowlton, Hugo Stenbecks Stiftelse, ID, IFS, KPMG, Lindahls, LOWE Brindfors, MannheimerSwartling, MAQs, PricewaterhouseCoopers, Prime PR, SamuraiPR, Setterwalls, Stenström/Red cell, Tillväxtverket, Vinge, Åkestam Holst, Stödtorget, Öppet hus, Fryshuset