Landstinget Halland

Yvonne Kollbergs uppdrag vid psykiatriska kliniken avslutas

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 09:17 CEST

Vid gårdagens förhandlingar om ledarskapet för den psykiatriska slutenvården i Varberg enades parterna om att överläkare Yvonne Kollberg avslutar sitt uppdrag som verksamhetschef vid psykiatriska kliniken i Varberg.

- Jag är angelägen om att vi snabbt återgår till en situation där vi arbetar tillsammans med utvecklingen av psykiatrin, i enlighet med vad Landstinget Halland beslutat, säger psykiatrichef Lars-Olof Ljungberg.

Förhandlingarna skedde i enlighet med paragraf elva i Medbestämmandelagen. De fördes mellan Lars-Olof Ljungberg och Yvonne Kollbergs fackliga företrädare, Serney Bööj, som är ordförande i Hallands läkarförening. Parterna enades om att Yvonne Kollbergs uppdrag som verksamhetschef ska avslutas. Förslaget hade förankrats hos Yvonne Kollberg.

En tillfällig ersättare till Yvonne Kollberg ska utses, men först efter en dialog med läkarna på kliniken. Dialogen sker vid det möte mellan läkare och politiker som äger rum på Sjukhuset i Varberg ikväll, tisdag. Klinikens läkare har redan tidigare inbjudit till mötet, med syftet att diskutera sin arbetsmiljö, ställa frågor och lämna synpunkter. Förutom Lars-Olof Ljungberg kommer landstingsdirektör Mona Boström, landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson och psykiatrinämndens ordförande Christina Nillius att möta läkarna.

För mer information:
Kontakta Lars-Olof Ljungberg, psykiatrichef i Halland, tfn 0706-39 39 80