Vänsterpartiet

Zadeh Mehrabi från Borås debatteras i Riksdagen

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 12:16 CET

Med anledning av utvisningen av det iranska paret Zadeh Mehrabi från Borås trots att de löper allvarlig risk att utsättas för tortyr i hemlandet, ställer nu Vänsterpartiets Christina Höj Larsen migrationsminister Tobias Billström till svars i en interpellation i riksdagen.

– Denna familj är bara ett exempel av många som visar på allvarliga brister i asylprocessen när det gäller utredningar om tortyr. Detta har till följd att många asylsökande inte får sina skyddsskäl rättvist bedömda och riskerar att skickas tillbaka till allvarlig förföljelse med risk för sina liv.

– Det är tydligt att svenska myndigheter inte följer de förpliktelser som Sverige har enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Europadomstolen har i mars 2010 fastslagit att människor som uppger att de utsatts för tortyr måste utredas för att se om det är så. Om utredningen skulle visa att de har torterats råder omvänd bevisbörda. Det innebär att Migrationsverket måste bevisa att de inte kommer att bli torterade om de kommer tillbaka. Jag vill veta vad regeringen tänker göra för att se till Europadomstolens bestämmelser följs, säger Christina Höj Larsen.

Kontakt: Christina Höj Larsen 070-211 99 78

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64