Zenergy AB (Publ.)

Zenergy AB blir huvudleverantör till Skanska Maskin AB

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2014 10:00 CET

Zenergy AB erhöll vid upphandlingen av energieffektiva byggbodar till Skanska Maskin AB uppdraget som huvudleverantör. Ramavtalet Zenergy AB undertecknat med Skanska Maskin AB är ett huvudleverantörsavtal gällande leveranser av energieffektiva byggbodar som sträcker sig fram till 2017, avtalet värderas till flera hundra miljoner kronor för Zenergy AB.

Zenergy AB har sedan starten 2009 fram till idag levererat cirka 125 byggmoduler till huvudsakligen Skanska Maskin AB som ingår i SKANSKA koncernen. De första leveranserna beräknas kunna ske under första kvartalet 2014.

Zenergy AB’s avsikt är att leverera energieffektiva byggbodar till ett antal större kunder för en balanserad produktion med högsta möjliga produktionskapacitetsutnyttjande.Kontakt har etablerats med Europeiska byggbolag och uthyrningsbolag av byggbodar och bostadsmoduler företrädesvis i Norden och Tyskland för att lansera Zenergy AB på den Europeiska marknaden.

Zenergy lågenergimodul har utvecklats för att möta framtida energieffektiviseringskrav med optimal miljöbesparing. Zenergy lågenergimodul är utvecklad för alla former av flexibla bostadslösningar.


Göteborg den 14 januari 2014

Zenergy AB är ett svenskt företag som utvecklat ett helt igenom fukt och mögelresistent väggsystem för implementering i alla former av bostäder. Såväl permanenta som tillfälliga. Systemet är testat på SP i Borås och implementeras i marknadens ledande lågenergi modul. Bland kunderna finns: Skanska Maskin AB, Hyrex kedjan, norska Westcon Yard A/S m.fl.

För mer information vänligen kontakta vd Olle Magnusson

Telefon: +46 70 761 81 33 / e-mail: olle.magnusson@zenergysystem.se