Zenergy AB (Publ.)

Zenergy AB flyttar fram sin första noteringsdag

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 12:19 CET

Zenergy AB (publ) skall noteras på AktieTorget med planerad första handelsdag den 3 december 2015.

Den nyligen genomförda nyemissionen inklusive överteckningsemissionen hinner ej registreras på Bolagsverket till detta datum. Av denna anledning senareläggs noteringen till nytt planerat datum den 7 december 2015.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår aktiekapitalet till 2 001 278 kronor fördelat på 9 096 718 aktier. Utöver detta är 60 687 aktier tecknade men inte betalda när så sker kommer antalet aktier att öka till 9 157 405 aktier.

Bolaget har ca 1700 aktieägare. Aktiens ISIN-kod är SE0007691498 och den kommer att handlas under kortnamnet ZENZIP.

För mer information kontakta:

Michael Lindström, Styrelsens Ordförande

+46 701 82 00 06

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy Aktiebolag, Lovsjö 41, SE-555 92 Jönköping, +4636 121340,  info@zenergysystem.se,   www.zenergysystem.se