Zenergy AB (Publ.)

Zenergy AB (publ) Årsredovisningen verksamhetsåret 2015

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 10:00 CEST

Zenergy AB (publ) Årsredovisningen verksamhetsåret 2015

Zenergy har en ny fabrik med en tillverkningskapacitet på ca 2000 moduler per år.
Marknaden för bostadsbyggande i modulform är mycket stor. Efterfrågan på brandsäkra och energieffektiva modulbostäder ökar kontinuerligt. Zenergys vision är att vara ett självklart val som leverantör av energioptimerade, brandsäkra och miljöbesparande bomoduler, skol- och kontorsmoduler liksom byggbodar.

Sverige ligger efter med bostadsbyggande och behöver enligt Boverket mer än 70 000 bostäder om året fram till 2025. Bostadsbristen är störst där det får kosta som minst, så byggande måste bli mer kostnadseffektivt. Det måste byggas för hushåll med låga inkomster. EU har dessutom bestämt att alla nya byggnader fr o m 2021 skall vara nära-nollenergibyggnader. Brandskyddskraven ökar klokt nog ständigt och så sent som 2013 kom nya krav som innebär de största förändringarna på 20 år. När det byggs nytt gäller det även att undvika fukt- och mögelproblem som idag är en miljardkostnad för samhället.

Zenergy har ett patenterat byggelement för golv, väggar och tak. ZIP-Elementet har extremt bra isoleringsvärden, är brandskyddsklassat EI60 och är mögelresistent. ZIP-Elementet består av en extremt isolerande kärna av PIR som på båda sidor är laminerad med högkvalitativa Magnesiumoxid- skivor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går mycket fort att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köld-bryggor.

Nya Zenergy ZIP-Bomodul 2016

Zenergy har tagit ett steg vidare och utvecklat en modern högkvalitativ fullt tillgänglighetsanpassad bomodul tillsammans med arkitekter och byggingenjörer – Zenergy ZIP Bomodul 2016. Att vi bygger i modul-format är bara av rationella skäl – vi måste bygga fort i Sverige om vi skall hinna med 70 000 bostäder om året. Förutom hastigheten vinner vi i precision och kvalitet då vi bygger under tak i fabrik. Våra moduler har väldigt få begränsningar och lämpar sig för såväl enskilda villor/radhus som för flerbostadshus I upp till fyra våningar. Att det är moduler gör att vi kan flytta bostäderna om och när vi vill. Grundläggningen kan med fördel göras som plintar. Det går fortare, underlättar VA-arbetet och är billigare än platta på mark men har samma stabilitet. På Nordbyggmässan premiärvisade vi en variant av kompakt boende för unga vuxna eller studenter, en permanent bostad med mobila möjligheter.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se