Zenergy AB (Publ.)

Zenergy AB visar fortsatt stark tillväxt

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 13:00 CEST

Med en omsättning för verksamhetsåret 2012 på 12,7 mkr (6,6 mkr) mkr fortsätter Zenergy AB att växa på marknaden för moduler i Sverige. Nu visar även norsk olje- och gasexploateringsindustri (offshore industrin) ett stort intresse för företagets moduler, marknadens mest energieffektiva. Offertportföljen mot norsk offshore industri uppgår idag till cirka 70 mkr.

Fokus har legat på tillväxt och marknadsandelar men går nu mot att nå en stark och lönsam position på marknaden för flexibla bostadslösningar, moduler, i Norden och Europa. Betydande investeringar i produktutveckling och produktionsteknikutveckling gör att man står väl förberett för en starkt växande marknad såväl inom som utom Sverige.
Efterfrågan drivs på av direktiv från Europaparlamentet gällande energieffektiviseringskrav liksom av nationella krav som i t.ex. Norge, där myndigheterna infört nya strängare krav på energisparåtgärder, TEK 10. Så är det även i Tyskland där regeringen beslutat att 35 % av all produktion av elektricitet måste genereras av förnyelsebar energi redan 2020. Zenergy uppfyller kraven för dessa strängare normer genom energieffektiva lösningar och har därmed idag en stark position på marknaden för flexibla bostadslösningar, moduler

Zenergy AB är ett svenskt företag som utvecklat ett helt igenom fukt och mögelresistent väggsystem för implementering i alla former av bostäder. Såväl permanenta som tillfälliga. Systemet är testat på SP i Borås och implementeras i marknadens ledande lågenergi modul. Bland kunderna finns: SKANSKA, Hyrex kedjan, norska Westcon Yard A/S m.fl.

För mer information vänligen kontakta:

Nilkas Palmlöf

Telefon: 036-121340

info@zenergysystem.se