Zenergy AB (Publ.)

Zenergy ABs årsredovisning för verksamhetsåret 2014 finns nu tillgänglig

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2015 12:55 CET

Verksamhetsåret 2014 var för Zenergy en stor utmaning gällande såväl produktutveckling, produktion som marknadsföring och försäljning. Vi har lyckats skapa en flexibel och effektiv produktion liksom ett starkt varumärke gällande brandsäkerhet och energieffektivitet. Vi har utvecklat tre helt nya moderna boendemoduler. Boendemodulerna lämpar sig väl för student, asyl eller entreprenad boenden

Av många anledningar var uppstarten av produktionen 2014 efter det att fabriken varit stillastående under en lång tid mycket krävande såväl tidsmässigt som kostnadsmässigt med allt för många leverantörer som krävde förskottsbetalning och gav dåliga betalningsvillkor. Zenergy har tvingats byta många leverantörer av kvalitets och kostnadsskäl. Vi har till följd av våra ansträngningar att öka effektiviteten ersatt viss personal och även anställt nya medarbetare vilket belastat organisationen och kostnaderna under verksamhetsåret.

Vi har lyckats etablera Zenergy och skapat en marknadsposition för Zenergy under 2014. Zenergy är idag en av de tre största tillverkarna i Sverige av byggbodar. Vi för just nu förhandlingar med potentiella kunder och samarbetspartners. Zenergy är nu riktigt nära ett stort genombrott vad gäller boendemoduler.

ZIP-Boendemodulen har många flexibla lösningar som allrum och separat sovrum allt efter behov.

Zenergy ZIP-Boendemodulen är stapelbar tre moduler på varandra utan extra förstärkningar. ZIP-Boendemodulen uppfyller Boverkets stränga krav gällande energieffektivitet, energiförbrukningen är beräknad till 53 kWh/m²/år vid normalanvändning. Zenergy ZIP-Boendemodulen uppfyller som standard kraven för brandklassificeringen REI60.

Det är vår förhoppning att vi kan presentera några av resultaten av dessa förhandlingar på bolagsstämman den 10 april. Läs mer om Zenergy på vår hemsida.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy Aktiebolag, Lovsjö 41, SE-555 92 Jönköping, +4636 121340,  info@zenergysystem.se,   www.zenergysystem.se