Zenergy AB (Publ.)

Zenergy Bokslutskommuniké 2015

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2016 15:05 CET

Zenergy Bokslutskommuniké 2015

  • Årets intäkter uppgick till 44 329 KSEK (39 501)
  • Resultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till -10 085 (- 11 358)
  • Årets resultat efter skatt uppgick till -12 287 KSEK (-13 097)
  • Resultat per aktie: -1,34 SEK (-0,17 SEK, före split 20:1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET 2015

Det undermåliga resultatet under verksamhetsåret beror huvudsakligen på produktionsbortfall, nedskrivning av tillgångar, reservationer för framtida garantiåtaganden.

Det har varit ett år med starkt fokus på marknadsbearbetning, internt förbättringsarbete, produktutvecklingsarbeten och omstruktureringar. Vår förhoppning är nu att detta skall omvandlas i ökad volym under innevarande år och framåt. Anbudsförfrågningar med efterföljande offerter från Zenergy intensifierades under året.

Zenergy har byggbolaget Skanska genom Skanska Maskin AB som nöjd kund.

Produktion och leveranser av byggbodar till Skanska Maskin AB utgör huvuddelen av bolagets intäkter. Bolaget har även erhållit beställningar och levererat ZIP-Bomoduler speciellt anpassade för HVB boenden (Hem för Vård och Boende) till två kommunala verksamheter.Samarbete har etablerats under året med Migrationsverket gällande olika typer av asylboendelösningar genom flexibla Zenergy ZIP-Bomodul lösningar. Behovet av tillgängliga bomodul lösningar är mycket stort.

Efterfrågan på arbetsbodar är mycket stor och drivs på ytterligare av stora infrastrukturprojekt och ändrade krav från kommuner liksom nya energiregler. För att kunna möte den ökade efterfrågan på olika typer av moduler beslutade styrelsen att flytta verksamheten till mer för ändamålet ägnade lokaler för att säkerställa högra produktionskapacitet. Avtal ingicks med en fastighetsägare vilket innebär att verksamheten flyttar från Lovsjö till Skillingaryd under april 2016.

Arbetet med att positionera bolaget på marknaden, öka bekanthetsgraden liksom att bygga ett varumärke pågår med full intensitet. Att skapa förtroende för den nya byggteknologi Zenergy använder genom ZIP-Elementet och det material vi valt använda tar längre tid än vad vi uppskattade.

Zenergy’s organisation har förstärkts med två nya medarbetare med huvudsakliga uppdraget att fortsätta bearbeta marknaden och skapa möjligheter att genom attraktiva lösningar erbjuda våra produkter till kommunala liksom offentliga verksamheter, därutöver har vi förstärkt organisationen med en produktionsutvecklingsansvarig person med byggnads och CAD/CAM erfarenheter. Därmed är 11 personer fast engagerade i bolaget inom den administrativa delen av verksamheten. I produktionen sysselsätter vi ett 50 tal personer. Därutöver har vi knutit 5 mycket kvalificerade och erfarna produktutvecklingspersoner till vår verksamhet liksom ett framgångsrikt design, arkitekt och marknadsföringsbolag.

 

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy Aktiebolag, Lovsjö 41, SE-555 92 Jönköping, +4636 121340,  info@zenergysystem.se,   www.zenergysystem.se