Zenergy AB (Publ.)

Zenergy har fått nya kunder i bygg- och anläggningssektorn samtidigt med att den första skolan levereras

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 15:25 CET

Zenergy har fått 3 nya kunder i bygg- och anläggningssektorn samtidigt med att den första skolan levereras


Josefssons Maskinuthyrning AB, Ripskogs Lift & Maskinuthyrning AB och Arento AB gör nu sina första affärer med Zenergy. Några av modulerna kommer att användas som kontor och andra som manskapsbodar.

Arento hyr kontorsmoduler av Zenergys helägda dotterbolag Zenergy ZIPRENT AB.

Marknadsvärdet av affärerna är ca. 6 miljoner kronor.

Strategiskt viktig första leverans av förskolan

Zenergys affärsområde ZIP-Lokaler fokuserar på kontor, skolor och förskolor. Nässjö kommun genomförde en upphandling under 2016 som avgjordes till Zenergys fördel i slutet av november. Nu är det dags för denna strategiskt viktiga leverans.

Zenergy har med sitt fokus på brandsäkerhet, energieffektivitet liksom fukt och mögelresistenta moduler lyckats skapa en bra och kvalitativt god arbetsmiljö både för barn och vuxna. Företagets patenterade ZIP-Element är nyckeln som löser brandsäkerheten, energieffektiviteten och mögelresistensen. Zenergys ambition är att arbeta med Svanen märkta material och produkter.

Nässjö kommun hyr skolan av Zenergy ZIPRENT AB

Etableringen av förskolan till Nässjö kommun påbörjas nu i februari.

Fortsatt samarbete med Skanska Maskin AB

Skanska Maskin AB och Zenergy AB är i slutfasen av förhandlingarna kring formerna för ett fortsatt samarbete.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.


Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergy.se, http://www.zenergy.se/