Zenergy AB (Publ.)

Zenergy rekryterar produktionschef och CFO samt förstärker organisationens struktur för att hantera ökad efterfrågan

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2017 07:32 CET

Zenergy rekryterar produktionschef och CFO samt förstärker organisationens struktur för att hantera ökad efterfrågan

Zenergy meddelar att bolaget har rekryterat Staffan Ivarsson som ny produktionschef samt Magnus Hjalmarsson som finanschef (CFO). Dessutom utses bolagets fabrikschef/COO Robert Gurbin till vice VD. Koncernstrukturen förstärks samtidigt inom varje steg i processen från order till nyckelfärdiga fastigheter.

– Den här expansionen är nödvändig för att kunna möta de order som vi förväntar oss inom våra samarbeten med Wallenstam och K-Fastigheter. Enbart ramavtalet med K-Fastigheter har ett totalt förväntat ordervärde om cirka 700 MSEK under de kommande fem åren, vilket innebär att vi nu har ett stort fokus på att skala upp produktionskapaciteten med bibehållen kvalitet, säger Zenergys VD Olle Magnusson.

Bolagets nye produktionschef Staffan Ivarsson, med gedigen kunskap och erfarenhet inom modultillverkning, kommer att tillträda sin post i januari 2018. Koncernen förstärks vidare med en ny stabsfunktion som har ansvar för ekonomi, finansiering, drift av bolagets fastigheter under uppförande samt personalfrågor. Ansvarig blir bolagets nye CFO Magnus Hjalmarsson. Magnus Hjalmarsson har gedigen erfarenhet från såväl mindre bolag som större koncerner, vilket kommer att utgöra en viktig tillgång under Zenergys nuvarande tillväxtfas.

Även bolagets industriella organisation förstärks genom en rekrytering inom inköpsorganisationen. Dessutom kommer en byggkonstruktör att anställas. Zenergy kommer även att studera möjligheterna till egen produktion av strategiskt viktiga plåt- och stålkomponenter inom ramen för denna expansion. Tillverkningen av bolagets ZIP-Element, som är grundstommen i fastigheterna, kommer att optimeras över tid.

– Vår utmaning framöver är inte längre att sälja in vårt koncept, utan att växa på ett kontrollerat sätt tillsammans med våra samarbetspartners. Om vi kan hålla fast vid vår vision om att skapa smarta, energieffektiva och brandsäkra bostäder med hög kvalitet som tillverkas både snabbt och kostnadseffektivt, kommer vi att kunna skapa betydande värde för våra aktieägare, säger Olle Magnusson.

För att ytterligare stärka tillhörigheten och öka engagemanget för Zenergy beslutades vid ordinarie bolagsstämma den 8 maj 2017 att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget, (”Incitamentsprogram 2017/2020”) genom emission av högst 748 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Incitamentsprogrammet möjliggör för Zenergy-koncernen att rekrytera, bibehålla och motivera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner.

Under november och december 2017 har cirka 70 procent av dessa teckningsoptioner erbjudits till sammanlagt 17 anställda. Samtliga medarbetare som erbjudits deltagande i Incitamentsprogrammet 2017/2020 har tackat ja till erbjudandet.

Zenergy AB (publ)

Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under senare delen av 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter. Dessa avtal har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK med förväntad leverans under 2017–2018, och dessutom har ett ramavtal tecknats med K-Fastigheter om upp till 700 MSEK i ordervärde under de kommande 5 åren. Zenergys B-aktie är listad på Aktietorget med kortnamnet ZENZIP B.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36121340

info@zenergy.se, www.zenergy.se