Zenergy AB (Publ.)

Zenergy vann upphandlingen och tecknar nu avtal om leveranser av bostäder i modulformat till privat bostadsbyggare i Halmstad

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2016 08:30 CEST

Zenergy vann upphandlingen och tecknar nu avtal om leveranser av bostäder i modulformat till privat bostadsbyggare i Halmstad.

Så snart bygglovet är framme kommer Zenergy att påbörja leveranser av energieffektiva och brandsäkra ZIP-Bostäder i modulformat till JIMMAB Förvaltnings AB i Halmstad.

Leveranserna utgör ett första strategiskt viktigt steg att nå ut med våra bostäder i modulformat till privata bostadsbyggare. Leveranserna beräknas vara klara under fjärde kvartalet 2016.

Värdet av leveranserna uppgår till ca. 24 miljoner kronor.

Sverige ligger efter med bostadsbyggande och behöver enligt Boverket mer än 70 000 bostäder om året fram till 2025. Bostadsbristen är störst där det får kosta som minst, så byggande måste bli mer kostnadseffektivt.

EU har bestämt att alla nya byggnader fr.o.m. 2021 skall vara nära-nollenergibyggnader. Brandskyddskraven ökar klokt nog ständigt och så sent som 2013 kom nya krav som innebär de största förändringarna på 20 år. När det byggs nytt gäller det även att undvika fukt- och mögelproblem som idag är en miljardkostnad för samhället.

Alla Zenergy ZIP-Bostäder i modulformat är byggda av det patenterade byggelementet som används för såväl golv, väggar som tak. ZIP-Elementet har extremt bra isoleringsvärden, är brand-skyddsklassat EI60 och är mögelresistent. ZIP-Elementet består av en extremt isolerande kärna av PIR som på båda sidor är laminerad med högkvalitativa Magnesiumskivor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går mycket fort att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergysystem.se, www.zenergysystem.se